# Gerontopsychiatrie – následná péče

Domů / LÉČBA / Gerontopsychiatrie – následná péče

Primariát Gerontopsychiatrie – následná péče vede MUDr. Věra Ilgnerová.
Vrchní sestra: Mgr. Monika Weberová.

MUDr. Věra Ilgnerová

MUDr. Věra Ilgnerová

Mgr. Monika Weberová

Tento primariát má dvě oddělení:
Oddělení následné péče pro pacienty nad 65 let – oddělení 10. V přízemí je 32 lůžek pro muže a v 1. patře 28 lůžek pro ženy.
Oddělení následné péče pro pacienty nad 65 let – oddělení 24. V přízemí je 34 lůžek, oddělení je koedukované, převážně pro hůře mobilní pacienty.

Na primariátu poskytujeme péči seniorům, kteří trpí některou z duševních poruch, nejčastěji se jedná o demence, ale máme i pacienty s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo závislostmi. Naše oddělení jsou určena pro pacienty ve věku 65 let a více, průměrný věk našich pacientů je osmdesát let. Pacienti k nám přicházejí většinou z oddělení akutní gerontopsychiatrické péče v naší nemocnici nebo z Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. Primariát má dvě oddělení – 10 a 24, celkový počet lůžek na primariátu je 94.

Gerontopsychiatrickou péči potřebují pacienti ze stále vyšší věkové skupiny. Vysokého věku se dožívá stále větší počet lidí, protože somatická medicína dělá zázraky, a tak se pacienti dožijí i vyšších stadií demence. Tito pacienty bývají mnohdy v celkově vážném zdravotním stavu. Většina demencí je onemocnění, které bohužel se současnými medicínskými znalostmi neumíme vyléčit, někdy se nám podaří stav stabilizovat, ale celkově jde o onemocnění, které se v průběhu času zhoršují a těžká stadia demence končívají úmrtím pacienta. V těchto případech se snažíme, aby vše proběhlo v důstojných podmínkách a pokud možno bez utrpení pacienta.

Cílem předpokládaného tříměsíčního léčení na oddělení následné péče je stabilizace zdravotního stavu a nasměrování pacienta do domácího prostředí či do sociálního zařízení, případně zajištění paliativní péče. Při rozhodování o zajištění další péče je nutné přihlížet k individuálním možnostem nemocného člověka a jeho rodiny.

Se zajištěním péče po propuštění z nemocnice pomáhá pacientům a jejich rodinnými příslušníkům také zdravotně-sociální pracovnice. Pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami či s pomocí blízkých nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav, zajistí domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu a navrhne další vhodné formy následné péče.


Oddělení následné péče pro pacienty nad 65 let – oddělení 10

Oddělení 10 je gerontopsychiatrické oddělení následné péče a je rozděleno na dvě části. V přízemí je 34 lůžek pro muže – je zde pět čtyřlůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem, čtyři třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a dva jednolůžkové infekční pokoje s vlastním sociálním zařízením a televizí. Pacientům jsou k dispozici dvě denní místnosti s televizí, terapeutická místnost, WC a tři koupelny.

V prvním patře je 28 lůžek pro ženy. V patře oddělení je pět čtyřlůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a čtyři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pokoje imobilních pacientek jsou vybaveny televizemi. Pacientkám je k dispozici jídelna, terapeutická místnost, WC a dvě koupelny.

Pacientům obou částí je k dispozici terasa a zahrada s altánkem. Chodící pacientky z prvního patra se však na zahradu dostanou pouze s doprovodem, což však mohou být i příbuzní, nebo jiná návštěva.

Oddělení je určeno pro celé spektrum gerontopsychiatrických pacientů – převážně se jedná o pacienty s demencí od lehkých forem po formy těžké. Na oddělení ale míváme i pacienty s úzkostně-depresivními stavy a pacienty s psychózami, někdy také (zejména na mužské části oddělení) pacienty s problematikou závislostí. Na oddělení je možnost zapojení do terapeutických aktivit, jejichž náročnost je úměrná schopnostem a zdravotnímu stavu pacientů. K dispozici je zdravotně – sociální pracovnice, fyzioterapeutka a pokud je potřeba, tak i ergoterapeut či logoped.


Oddělení následné péče pro pacienty nad 65 let – oddělení 24

Na oddělení 24 je k dispozici 34 lůžek pro ženy i muže, všechna lůžka jsou aktuálně umístěna v přízemí. Je zde jeden osmilůžkový, 2 sedmilůžkové a 4 čtyřlůžkové pokoje, 2 pokoje mají vlastní sociální zařízení, na všech pokojích je k dispozici televize. Další 2 velké televize jsou na chodbě. Na oddělení je zrekonstruovaná koupelna, vybavená moderním sanitárním zařízením pro hygienu imobilních nemocných.

Pacienti mají možnost chodit ven na zahradu nebo terasu. Oddělení je určeno pro pacienty celého spektra psychických poruch ve stáří, největší část ale tvoří pacienti s různými typy a stupni demence. Na oddělení ale bývají i pacienti s poruchami nálady, úzkostmi či psychózami.

Terapeutické aktivity adekvátně přizpůsobujeme potřebám pacientů a aktivity a péči poskytujeme prostřednictvím kvalifikovaného personálu.

Jako na ostatních odděleních primariátu je k dispozici zdravotně – sociální pracovnice a fyzioterapeutka, pokud je potřeba, je k dispozici i ergoterapeut či logoped. Předpokládaná doba pobytu je též zhruba 3 měsíce, vše se ale řídí aktuálním zdravotním stavem pacienta.