# Oddělení 10. – Geronto – násl. péče

 1. /
 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE
 3. /
 4. Oddělení 10. – Geronto – násl. péče

Návštěvy pacientů jsou povolené v pracovních dnech i o víkendech v čase od 14:30 do 17:00 hod. s následujícími omezeními a pravidly:

 • Na návštěvu pacienta lze ve stejném čase připustit přítomnost nejvýše dvou osob
 • Osoby navštěvující pacienty vcházejí do areálu výhradně vchodem z ulice Ústavní, průchodem přes hlavní administrativní budovu, kde je zjišťovaná tělesná teplota termokamerou. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude vpuštěn do areálu PNB.
 • Návštěvy jsou povoleny:
  – osobám s negativním antigenním či PCR testem, ne starším než 48 hodin (test musí být proveden zdravotníkem na odběrovém místě)
  – osobám s potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 v posledních 180 dnech
  – osobám  s certifikátem o provedené vakcinaci (odstup od 2. dávky musí být minimálně 14 dnů, u jednorázových vakcín 14 dnů od podání vakcíny)
  – osobám, které prokážou, že jim byla aplikována 1. dávka dvoudávkové vakcíny proti Covid 19, odstup od aplikace musí být minimálně 22 dnů
 • Návštěvy potvrzení předloží nejprve na vrátnici, na oddělení bude provedena kontrola.
 • Všem návštěvám se na oddělení také přeměří tělesná teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude vpuštěna na oddělení.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa, areál PNB).
 • V případě návštěv na odděleních je regulován jejich počet dle dispozičních možností jednotlivých oddělení. Z tohoto důvodu je vhodné, předem hlásit zdravotnickým pracovníkům termín a čas návštěvy. Pokud bude naplněna kapacita maximálního počtu návštěv na oddělení, budou další návštěvy muset počkat do jejího uvolnění.
 • Návštěvy v prostorách oddělení jsou časově omezeny na 20 min., na terasách a venkovních prostorech na 60 min.
 • Návštěvy povinně používají ochranu dýchacích cest (respirátor minimálně třídy FFP2/KN95) a při vstupu na oddělení si vždy pod dohledem personálu desinfikují ruce.
 • Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají, a to prostředkem s virucidním účinkem.
 • Návštěvy se nesmí volně pohybovat po oddělení. WC jim budou k dispozici, po jejich použití bude provedena desinfekce. 
 • Pokud bude docházet k nedodržování daného režimu má personál oddělení právo návštěvu vykázat. Pokud budou pravidla porušována opakovaně, nebude návštěva příště na oddělení vpuštěna.

U chodících pacientek/pacientů preferujeme pobyt návštěv na zahradě oddělení, případně v areálu PNB. U ležících pacientů na pokojích vždy max. 1 návštěva (2 osoby), návštěva je vždy oddělena zástěnou od ostatních pacientů. Ve vstupní hale oddělení budou max. 4 návštěvy u kulatých stolků. Počet návštěv na terase a zahradě je možný s rozestupy 2m. Současně je možno povolit návštěvu 10 osob celkem na oddělení (nepočítáme návštěvy na terasách, zahradě, či v areálu, zde je nutno dodržovat rozestup 2m). Délka návštěvy na oddělení max. 20 minut, na terase/zahradě (v areálu) 60 minut.

prim. MUDr. Jana Hrušková, vrchní sestra Mgr. Monika Weberová

Dislokace:
oddělení následné péče pro pacienty nad 65 let. V přízemí je 34 lůžek pro muže, v I. patře je 28 lůžek pro ženy.
 
Vedoucí lékař: MUDr. Věra Ilgnerová.
Staniční sestra: Bc. Jana Štěpánková.
 
Návštěvní hodiny:
Pracovní dny 14:00 – 18:00 hodin.
Víkendy a svátky 13:00 – 19:00 hodin.
 
Dokumenty
Domácí řád oddělení.
Domácí PN Bohnice.

FunkceJméno a příjmeníTel. linka 284 016 xxxE-mail
PrimářMUDr. Jana Hrušková541Jana.Hruskova (zavináč) bohnice.cz
Vedoucí lékařMUDr. Věra Ilgnerová376Vera.Ilgnerova (zavináč) bohnice.cz
Vrchní sestraMgr. Monika Weberová525Monika.Weberova (zavináč) bohnice.cz
Staniční sestraBc. Jana Štěpánková868, 210Jana.Stepankova (zavináč) bohnice.cz
Lékař625
Lékař597
Zdravotně - sociální pracovniceMarie Čelůstková, DiS.282Marie.Celustkova(zavináč) bohnice.cz
Provozní asistent (ka)Marie Holečková 605Marie.Holeckova (zavináč) bohnice.cz
Pracovna sester 1. patro310
Pracovna sester přízemí210
Fyzioterapie204
Denní místnost sester přízemí850
Kuchyň 1. patro352
Kuchyň přízemí855
Šatna ženy616
Vyšetřovna přízemí516