# Oddělení 24. – Geronto – násl. péče

 1. /
 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE
 3. /
 4. Oddělení 24. – Geronto – násl. péče

Návštěvy pacientů jsou povolené v pracovních dnech i o víkendech v čase od 14:30 do 17:00 hod. s následujícími omezeními a pravidly:

 • Na návštěvu pacienta lze ve stejném čase připustit přítomnost nejvýše dvou osob
 • Osoby navštěvující pacienty vcházejí do areálu výhradně vchodem z ulice Ústavní, průchodem přes hlavní administrativní budovu, kde je zjišťovaná tělesná teplota termokamerou. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude vpuštěn do areálu PNB.
 • Návštěvy jsou povoleny:
 • – osobám s negativním antigenním či PCR testem, ne starším než 48 hodin (test musí být proveden zdravotníkem na odběrovém místě)
 • – osobám s potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 v posledních 180 dnech
 • – osobám  s certifikátem o provedené vakcinaci (odstup od 2. dávky musí být minimálně 14 dnů, u jednorázových vakcín 14 dnů od podání vakcíny)
 • – osobám, které prokážou, že jim byla aplikována 1. dávka dvoudávkové vakcíny proti Covid 19, odstup od aplikace musí být minimálně 22 dnů
 • Návštěvy potvrzení předloží nejprve na vrátnici, na oddělení bude provedena kontrola.
 • Všem návštěvám se na oddělení také přeměří tělesná teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude vpuštěna na oddělení.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa, areál PNB).
 • V případě návštěv na odděleních je regulován jejich počet dle dispozičních možností jednotlivých oddělení. Z tohoto důvodu je vhodné, předem hlásit zdravotnickým pracovníkům termín a čas návštěvy. Pokud bude naplněna kapacita maximálního počtu návštěv na oddělení, budou další návštěvy muset počkat do jejího uvolnění.
 • Návštěvy v prostorách oddělení jsou časově omezeny na 20 min., na terasách a venkovních prostorech na 60 min.
 • Návštěvy povinně používají ochranu dýchacích cest (respirátor minimálně třídy FFP2/KN95) a při vstupu na oddělení si vždy pod dohledem personálu desinfikují ruce.
 • Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají, a to prostředkem s virucidním účinkem.
 • Návštěvy se nesmí volně pohybovat po oddělení. WC jim budou k dispozici, po jejich použití bude provedena desinfekce. 
 • Pokud bude docházet k nedodržování daného režimu má personál oddělení právo návštěvu vykázat. Pokud budou pravidla porušována opakovaně, nebude návštěva příště na oddělení vpuštěna.

Návštěvy mobilních pacientů/pacientek budou probíhat na chodbě oddělení či na terase, případně v areálu nemocnice. Na velkých ložnicích návštěva max. u 2 pacientů (ke každému pac. 2 osoby). Na malých pokojích návštěva max. u 1 pacienta (2 osoby), návštěvy jsou vždy odděleny od ostatních pacientů zástěnou. Délka návštěvy na pokoji max. 20 minut, na terase 60 minut. Současně je možno povolit návštěvu 10 osob na oddělení najednou (nepočítáme návštěvy na terasách nebo v areálu, zde je nutno dodržovat rozestup 2m mezi jednotlivými návštěvami).

prim. MUDr. Jana Hrušková, vrchní sestra Mgr. Monika Weberová

Kapacita oddělení je 34 lůžek pro pacienty na 65 let, převážně hůře mobilní, oddělení je koedukované.

Vedoucí lékařka: MUDr. Lenka Elbertová Dotlačilová CSc.
Staniční sestra: Mgr. Alžběta Čapková Hacklová.

Návštěvní hodiny:
Pracovní dny 14:00 – 18:00 hodin.
Víkendy a svátky 13:00 – 19:00 hodin.

Dokumenty
Domácí řád oddělení.
Domácí PN Bohnice.

FunkceJméno a příjmeníTel. linka 284 016 xxxE-mail
Vedoucí lékařMUDr. Elbert - Dotlačilová Lenka592Lenka.Elbert-Dotlacilova (zavináč) bohnice.cz
Staniční Mgr. Čapková Hacklová Alžběta245Alzbeta.Hacklova (zavináč) bohnice.cz
Lékař 592
Zdravotně - sociální pracovniceBeránková Iveta, DiS.631Iveta.Berankova (zavináč) bohnice.cz
Provozní asistent (ka)Procházková Marie369
Pracovna sester 224
Pokoj sester 324