Diagnostika

Domů / LÉČBA / Diagnostika

Škála duševních onemocnění (duševních poruch) je velmi široká. Některá onemocnění mohou mít lehčí průběh a jsou relativně dobře léčitelná, jiná zasáhnou život člověka hlouběji a vyžadují dlouhodobou léčbu. Základní informace o duševních nemocech najdete například na www.bohnicebezhranic.cz nebo na webových stránkách www.stopstigma.cz.

Spolehlivé určení charakteru onemocnění vyžaduje delší čas. Zpravidla není možné, aby ošetřující lékař sdělil rodinným příslušníkům diagnózu hned po zahájení léčby. V případě závažných psychických poruch, které se podle okolností mohou vyvíjet velmi rozdílným způsobem, by předčasné stanovení nepříznivé diagnózy bylo závažnou chybou.

Při podezření, že se jedná například o schizofrenii, jedno z nejzávažnějších duševních onemocnění, může ukvapené stanovení diagnózy pacienta dokonce poškodit. Nelze totiž předem určit, zda po první psychotické epizodě budou následovat další ataky, nebo se výrazné problémy už nikdy nevrátí.

I při méně příznivém vývoji psychotického onemocnění může člověk (třeba s pomocí léků a terénní psychiatrické péče) celkem normálně fungovat. Stigmatizující diagnostikování na samém počátku onemocnění proto není vhodné.