# Aktuální hygienicko-epidemiologická opatření nemocnice

V současné době platí zákaz vstupu do areálu PN Bohnice veřejnosti a nepovolaným osobám (netýká se pacientů přicházejících na Centrální příjem pacientů, Centrum Krizové Intervence a objednané kontroly do ambulancí).

Návštěvy pacientů (i vzájemně mezi odděleními) v budovách oddělení jsou zakázané s následujícími výjimkami:
a. návštěvy nezletilých pacientů,
b. návštěvy pacientů s omezenou svéprávností,
c. návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Balíčky pro pacienty je možné vnést do areálu a předat personálu u vchodu oddělení. Obecně je ale doporučeno využívat formu poštovní zásilky, nebo kurýrní službu.

Kostel je uzavřen s výjimkou bohoslužeb, účastníkům je zajištěna desinfekce, kterou účastníci povinně používají k desinfekci rukou. Jsou dodržovány rozestupy mezi jednotlivými účastníky a účastníci používají roušky.

Vstup do areálu je povolen výhradně vchodem z ulice Ústavní, průchodem přes hlavní administrativní budovu, kde je zjišťovaná tělesná teplota návštěvníků termokamerou. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude vpuštěna do areálu nemocnice.

Ve vrátnici návštěvník oznámí důvod vstupu do areálu nemocnice.

Děkujeme za pochopení a dodržování těchto pravidel a doufáme v brzký návrat do normálního stavu.