Bohoslužba s arcibiskupem pražským Mons. Janem Graubnerem – 11. 2. 2024

Rádi bychom vás srdečně pozvali na zvláštní událost – bohoslužbu s arcibiskupem pražským Mons. Janem Graubnerem, která se bude konat v našem nemocničním kostele sv. Václava.

Datum: U příležitosti Světového dne nemocných v neděli 11. 2. 2024 od 10:00 hod.
Místo: Kostel sv. Václava v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

Tato bohoslužba je otevřená všem zaměstnancům, pacientům a návštěvníků.
Děkujeme vám za váš čas a účast. Vaše přítomnost přispěje k vytvoření pozitivního ducha ve společenství nemocnice.

bohoslužbu s arcibiskupem pražským Mons. Janem Graubnerem