Den otevřených dveří PN Bohnice 2017

Zveme Vás na

Den otevřených dveří PN Bohnice

který se bude konat dne 10. 10. 2017.
 

Program

13:00
„Komentovaná prohlídka Elektrokonvulzní terapie“

prim. MUDr. Věra Strunzová, prim. MUDr. Jan Hajíček (sraz ve 13:00 u oddělení č. 22)
13:30
„Komentovaná prohlídka Centra psychosociálních služeb“

Bc. Viktor Muchin, Mgr. Zuzana Zatrochová (sraz před knihovnou)
14:00
„Komentovaná prohlídka terapeutických dílen“

PhDr. Václav Červenka (sraz před Centrální terapií)
14:30
„Středisko hiporehabilitace“

Hana Hermanová (sraz u vstupu do Socioterapeutické farmy)
15:00
„Komentovaná prohlídka kostela sv. Václava“

Mgr. Jaromír Odrobiňák (kostel sv. Václava)
15:30
„Centrum krizové intervence“

Josef Gabriel a kolektiv (budova CKI – přízemí)
16:00
„Komentovaná prohlídka Centra psychosociálních služeb“

Bc. Michaela Nosková, Mgr. Zuzana Zatrochová (sraz před knihovnou)
16:30
„Denní stacionář pro klienty s psychotickým onemocněním“

Petr Koubíček (budova CKI – přízemí)
17:30
„Komentovaná prohlídka Peer klubu PNB“

Bc. Kamil Rain a Bc. Marek Remiš (Divadlo Za plotem)
18:00
„V. kolona – tréninková kavárna „za plotem“, ale pro všechny“

Bc. Michaela Miřátská, DiS., Bc. Magdaléna Poláková (tréninková kavárna V. kolona)
20:00
„Luboš Pospíšil“

(koncert v kavárně V. kolona)
 

 • TERAPEUTICKÉ DÍLNY PNB – CENTRÁLNÍ TERAPII (CT),
 • KOŠÍKÁŘSKOU A PAPÍRENSKOU DÍLNU (CKI),
 • SKLÁŘSKOU DÍLNU (S) (13:00 – 16:00)
 • ARTEATELIÉR U JOHANKY (5) (13:00 – 16:00)
 • SOCIOTERAPEUTICKOU FARMU (STF) (13:00 – 16:00)
 • CENTRUM PSYCHOSOMATICKÉ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE (4) (13:00 – 15:30)
 • PEER KLUB (D) (13:00 – 18:00)
 • KOSTEL SV. VÁCLAVA (†) (13:00 – 16:00)
 • CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB (PORADNY) (4) (13:00 – 16:00)
 • ČAJOVNU 13. KOMNATA (Č) (13:00-16:00)
 • ODBORNOU KNIHOVNU (4) (13:00 – 15:30)
 • SKAUTSKÉ STŘEDISKO STOPAŘI (Č) (17:30 – 18:00)
 • ÚTULEK BOHNICE (STF) (13:00 – 18:00)

 
BOHNICKÝ FACEBOOK