# Den otevřených dveří PN Bohnice 2019

Zveme Vás na

Den otevřených dveří PN Bohnice

který se bude konat dne 10. 10. 2019.

 

Program

09:30 „Komentovaná prohlídka oddělení č. 34 – zdravotně sociální péče v PNB“
Bc. Jitka Krůželová, Dis.
(sraz před vstupem na oddělení č. 34)
10:30 „Psychoterapeutické oddělení č. 3 – z lůžka přes denní stacionář, až do návazné péče“
Mgr. Monika Matějková
(sraz před oddělením č.3)
13:00 „Komentovaná prohlídka Oddělení elektrokonvulzivní terapie“
MUDr. Věra Strunzová ; prim. MUDr. Jan Hajíček
(sraz u oddělení č. 22)
13:30 „Komentovaná prohlídka terapeutických dílen“
PhDr. Václav Červenka
(sraz před Centrální terapií)
14:00 „Psychosomatické – tedy biopsychosociospirituální – pojetí člověka v medicíně i ve světě „
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
(kostel sv. Václava)
14:00 „Centrum psychosociálních služeb“
Mgr. Lenka Hradská, Mgr. Olga Hrušková
(sraz před Centrem psychosociálních služeb – oddělení č. 4)
14:30 „Pracovní rehabilitace v Čajovně“
Mgr. Ivana Žižková, Petra Krejbichová
(sraz před Čajovnou)
14:30 „Komentovaná prohlídka Ateliéru arteterapie a výtvarných technik“
Marek Holub
(budova mezi odděleními č. 16 a 17)
15:00 „Komentovaná prohlídka Střediska hiporehabilitace“
Mgr. Daniela Münichová
(sraz u vstupu do Socioterapeutické farmy PNB)
15:30 „Komentovaná prohlídka terapeutických dílen“
Magda Holečková
(sraz před Centrální terapií)
15:30 „Centrum krizové intervence“
Andrea Císařová a Radka Válková, DiS.
(budova CKI – přízemí)
16:00 „ Centrum psychosociálních služeb“
Mgr. Zuzana Zatrochová, Mgr. Olga Hrušková
(sraz před Centrem psychosociálních služeb – oddělení č. 4)
16:00 „Denní stacionář pro klienty s psychotickým onemocněním“
Petr Koubíček
(budova CKI – přízemí)
17:00 „Komentovaná prohlídka Peer klubu PNB“
Bc. Kamil Rain
(Peer klub PNB – Divadlo Za plotem)
17:00 „Diagnóza F (živý přenos) – 20 let Kolony v Bohnicích“
(tréninková kavárna V. kolona)
19:30 Kalle
(koncert v tréninkové kavárně V. kolona)
 
 

V průběhu celého odpoledne můžete navštívit:

• Terapeutické dílny PNB – Centrální terapii, košíkářskou a papírenskou dílnu (2) & sklářskou dílnu/13:00 – 16:00/
• Arteateliér /13:00 – 16:00/
• Středisko hiporehabilitace, Socioterapeutickou farmu PNB /13:00 – 16:00/
• Útulek Bohnice /13:00 – 18:00/
• Peer klub PNB /13:00 – 18:00/
• Kostel sv. Václava /13:00 – 16:00/
• Čajovnu 13. komnata /13:00-16:00/
• Dobré místo, z.s., /13:00 – 17:00/
 
 
Den otevřených dveří PN Bohnice 2019 - mapa
 
BOHNICKÝ FACEBOOK
 
Veškeré další informace získáte na: Lubos.Chlad (zavinac) bohnice.cz