Dendrologická procházka – 07.09. 2023

Babí léto 2023

Dne: 7. září 2023 od 16:00 hodin.

Komentovaná prohlídka s Mgr. Karlem Pinkasem

Jako obvykle začneme na nádvoří u hlavní budovy. Na počátku vycházky obejdeme dřeviny v okolí kostela sv. Václava. Poté se vydáme směrem k farmě. Půjdeme po cestách, stezkách mezi objekty i přes travnaté plochy. Vycházku ukončíme poblíž konečné stanice autobusu č. 235.

Cestou se postupně zastavíme u keřů (křídlatec trojlistý, skalník lesklý, hroznovec hroznatý, pustoryl, dřišťál obecný, muchnovec Lamarckův, ptačí zob vejčitolistý, netvařec křovitý, dřín jarní, žanovec měchýřník, morušovník černý, …), menších i větších listnáčů a jejich kultivarů (javory domácí i cizokrajné, lípy domácí i cizokrajné, pyžamové javory, buk červený, habr převislý, katalpy, dřezovce, pavlovnie, vrba jíva, jerlín japonský, pajasan žláznatý, jírovce, liliovník tulipánokvětý, morušovník černý, jilm sibiřský, třešeň chloupkatá, …), a samozřejmě nezapomeneme ani na jehličnany (smrky, jedle, borovice, duglasky, cypřišky, zeravy (túje), zeravec). Přes plot zahradnictví možná uvidíme i sekvojovec.

(sraz před Administrativní budovou PNB)