Doprava na slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Kouzelný klíč

Doprava z Prahy do Havlíčkova Brodu pro účastníky a příznivce Kouzelného klíče na slavnost u příležitosti vyhlášení vítězů literární soutěže
27. Března 2019.

 

Zahájení slavnostního vyhlášení vítězů: 13:00 hodin.

Dopravu z Prahy do Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod (a zpět), organizuje Psychiatrická nemocnice Bohnice. Autobus vyjíždí od administrativní budovy PNB v 09:00 ve středu 27. března 2019.
Cesta zpět z Havlíčkova Brodu do Prahy je plánována cca po 16. hodině.
Zájemce o organizovanou dopravu z Prahy od PNB prosím o zaslání přihlášky do 27. února 2018 (mailem na adresu dagmar.zaludova@bohnice.cz). Počet míst v autobuse je limitován, místa budou obsazována do zaplnění kapacity podle pořadí zaslaných přihlášek. Přesnější a doplňující informace budou včas sděleny.
Ty, kteří mají zájem se zúčastnit slavnosti v PN Havlíčkův Brod 27. 3. 2019 a nepotřebují využít organizovanou dopravu autobusem, prosím jen o potvrzení účasti na slavnosti (mailem na adresu
dagmar.zaludova@bohnice.cz).
Těšíme se na Vás v Havlíčkově Brodu, 27. března 2019.
Hodně tvůrčích sil a příjemnou náladu!
 
Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Tel.: 284 016 400 , 604423495
dagmar.zaludova@bohnice.cz