Důležité sdělení

Psychiatrická nemocnice Bohnice dnes na žádost Policie ČR převzala 26letého muže. Ve věci bude informovat média a veřejnost policejní mluvčí a dozorující státní zástupce.
Nemocnice je ze zákona povinna zachovat mlčenlivost o všem, co se dozví při poskytování zdravotních služeb, nemůžeme proto sdělit žádné údaje o uvedeném muži, o jeho zdravotním stavu ani o okolnostech převzetí. Nadále budeme postupovat ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.
Za nemocnici je oprávněn v této věci komunikovat pouze ředitel nemocnice MUDr. Martin Hollý nebo právní zástupce nemocnice z AK RHK mgr. Tomáš Němeček 601 556 220.