# Galerie U lékárníka ukončila svoji činnost

Epitaf:

A pak andělové zahráli na violinofon a odletěli.

Galerie U lékárníka ukončila svoji činnost. Mottem galerie byl citát.

„Andělé nikdy nezapomínají na Ty, kteří jim pomáhali lepit jejich polámaná křídla“
Trocha čísel: rok vniku a zahájení 2000, výstav 200 a ukončení projektu 2020.

Krásná symbolika. Moc děkuji všem, kteří jste nás měli rádi, podíleli na činnosti galerie, za vaše nadšení, entuziasmus. Byli jste skvělí a hodně jste mne obohatili.
Loučím se s vámi. Moc děkuji, že jste nás měli rádi.

Pokud si chcete zavzpomínat – facebook: Galerie U lékárníka.

Jan Pomykacz lékárník – galerista