# Historie, architektura a urbanismus PN Bohnice

Zveme vás na

Historie, architektura a urbanismus – PN Bohnice

Kdy: 14. 5. 2019.
Sraz: v 17:30 hod. u Administrativní budovy PNB.
Délka vycházky: cca 1½ hod.
 
historie-architektura-urbanismus-bohnice
 
Od Královského českého zemského ústavu pro choromyslné po psychiatrickou nemocnici. Rozsáhlý areál pavilonů nemocnice v Bohnicích, chráněný jako kulturní památka, patří mezi cenné ukázky architektury a urbanismu počátku 20. století. Za jeho výstavbou stál architekt Václav Roštlapil, autor dalších velkých staveb určených pro stát. Přednáška spojená s procházkou po bohnické nemocnici představí důležité momenty stavebního a historického vývoje území a přiblíží roli ústavu v minulosti a současnosti.
Přednášející Tomáš Řepa je historik umění. Spjatý se sídlištěm Bohnice, kde strávil převážnou část svého života. Dlouhodobě se zabývá zvláště barokní architekturou a kulturou. V současné době i uměním ve veřejném prostoru 2. pol. 20. století, spolupodílí se na vzniku knihy o sídlišti Ďáblice. Je zaměstnán v Národním památkovém ústavu.
 
Srdečně zve Mgr. Tomáš Řepa