# Historie bohnické nemocnice II – 21.09. 2023

Babí léto 2023

Dne: 21. září 2023 od 16:00 hodin.

Druhá komentovaná prohlídka areálu nemocnice s Ing. Janou Černou

Druhá komentovaná vycházka nás zavede do centrální a východní části areálu bohnické nemocnice. Uvidíme, co zbylo z původního technického zázemí nemocnice a budeme opět sledovat, jak šel čas, co přinesly války, změny režimů a jak přispěly k renomé Bohnic výrazné osobnosti spojené s nemocnicí. Uvidíme také některé zrekonstruované pavilony včetně posledního, zcela nového, otevřeného v loňském roce.

Seznámíme se s prací v terapeutických dílnách, které jsou pacientům k dispozici v rámci hospitalizace. Při této vycházce si také projdeme nedaleké hlavní náměstí Starých Bohnic, které se výstavbou léčebny (dnes nemocnice) „proslavily“. Zachovaly si ráz krásné vesničky ve stylu venkovského baroka. Uvidíme i informační panely, které místní spolek Bohnice žijí umístil po areálu nemocnice a v Bohnicích a jejím okolí. Mohou sloužit i jako inspirace k dalším vycházkám.

Přednáška začíná v 16:00 hodin.
Sraz u administrativní budovy.
Akce proběhne za každého počasí.