Hudba bulharských klášterů

25. 10. 2022 od 18:00 hodin v kostele sv. Václava

Koncertní program Hudba bulharských klášterů je dramaturgicky zkomponován jako liturgie sv. Jana Zlatoústého tak, jak byste ji mohli slyšet při návštěvě bulharského kláštera.

Vzorem pro tento program nám byl Bačkovský klášter, který je od 11. století jedním z držitelů nepřerušené tradice duchovní hudby na bulharském území. Dramaturgická kompozice koncertu obsahuje vybrané stěžejní hudební části liturgie, které jsou propojeny intonovanými modlitbami a předzpěvy k zachování charakteru a především obsahového smyslu skladeb.

Nejstarší vrstva programu nás zavede do starých dob bulharské duchovní hudby. Její podoba, která má počátek ve slovanských regionech současného Bulharska a Makedonie na přelomu 9. a 10. století, vychází z řecké hudební tradice a je obohacena o prvky staroslověnského písemnictví z Preslavské a Ohridské literární školy. Přestože prodělala tisíciletý vývoj, její základní hudební podoba zůstává poměrně konzervativně uchována v původním znění. Pro posluchače je také zajímavé setkání s hudbou, která vychází z přímé linie cyrilo-metodějské tradice.

Novější vrstva je reprezentována zpěvy, které se zachovaly především v odpovědích ektenií a v některých částech liturgie věrných. Jedná se o tradiční lidové nápěvy, které v liturgické praxi mívají různá zpracování od lidového zpěvu až po artificiální skladby. Právě tyto vybrané části na motivy starých bulharských nápěvů upravil skladatel Igor Angelov do liturgické kompozice. Toto zpracování vychází z původních a známých motivů používaných v bulharské chrámové tradici dodnes a je obohaceno o současné harmonické postupy při zachování úcty ke starým textům a nápěvům.

Program je zpívaný ve staré církevní slovanštině s bulharsko-makedonskou výslovností, překlady textů, které jsou důležité pro hlubší procítění obsahu, naleznete níže. Interpretaci skladeb ponecháváme přirozenou, tedy nestylizovanou a různorodou, protože jsme přesvědčeni, že více přiblíží živou klášterní atmosféru.

Přejeme Vám příjemný poslech a obohacující duchovní poznání.

ÚČINKUJCÍ

Ensemble Polyfonion je vokální soubor zaměřený na starou duchovní hudbu a navazuje na odkaz renesančních literátských bratrstev a starých kulturních společenství. Jsme inspirováni cestou „Homo universalis“ – cestou člověka harmonického a všestranného, člověka vztahujícího se ke kráse a k umění, člověka spolupracujícího s druhým, člověka citlivého a vzdělaného. Hudební pojetí souboru se věnuje přirozené a pravdivé interpretaci bez umělých příkras a zachování různorodosti ve společném zpěvu na základě osobních životních přístupů. Důraz klademe na obsah a na zachování kontextu, v němž hudba vznikala.

Otec Plamen Angelov je bulharský pravoslavný pop. Po základní škole nastoupil na Sofijský duchovní seminář, poté vystudoval Pravoslavnou teologickou fakultu v Sofii. Svoji duchovní cestu započal v Bačkovském klášteře, dále jako pop působil ve Varně a v Sofii. Od roku 1999 žije v ČR.

Igor Angelov je pražský sbormistr, dirigent, hudební pedagog a skladatel. Od roku 1992 se svých projektech věnuje polyfonii evropské tradice 14.–16. století, gregoriánskému a byzantskému chorálu. Komponuje scénické hudební pořady na témata staré, zejména středověké a renesanční hudby a zabývá se rozkrýváním významových souvislostí v duchovní hudbě.

Více informací a hudební ukázky naleznete na: www.angelmusic.cz