# Jarní dendrologická vycházka 2018

Zveme vás na

Jarní dendrologickou vycházku

Kdy: ve středu 23. 5. 2018
Sraz: v 16:30 hod. před statkem (Socioterapeutická farma)
Místo návratu: vycházka skončí poblíž budovy divadla
Délka vycházky: cca 1½ hod.
 

 
Letošní jarní vycházka bude začínat netradičně u statku. Odtud půjdeme kolem zahradnictví a velkého skleníku do dolní části areálu PNB. Končit budeme na úrovni budovy divadla.
Cestou budeme míjet „kvetoucí“ jehličnany, převislé kultivary listnáčů a další zajímavé dřeviny. Zastavíme se také u jehličnanů, které jsou přes zimu uloženy ve skleníku.
Na počátku vycházky se postupně seznámíme se smrkem sivým, zeravcem, lípou řapíkatou, jerlínem, omorikou, smrkem Koyamovým a morušovníkem černým. U skleníku si prohlédneme např. jedli španělskou, keřovité dřišťály a liánovitou vistárii. A hlavně: cykas japonský, patřící vývojově k nejstarším dřevinám na Zemi, a také blahočet (araukarii), pocházející z tichomořského ostrova Norfolk. Při další cestě budeme míjet kaštanovník jedlý, jilm vaz, statné jasany ztepilé, břízu Jacquemontovu, smuteční vrbu a převislou lísku. Před koncem cesty ještě uvidíme vzrostlý topol šedý, pavlovnii plstnatou, platan, hloh břekolistý
a buky přirozeného vzrůstu i kultivované.
 
Srdečně Vás zvou
Mgr. Karel Pinkas a Luboš Chlad