Jarní dendrologická vycházka 2023

Jarní dendrologická vycházka (2023)

Kdy: ve čtvrtek 15. června 2023
Sraz: v 16:00 hod. na vstupním prostranství
Délka vycházky: asi 1½ hod.

Jistě znáte přísloví „opakování matka moudrosti“. Všichni víme, že je pravdivé. Proto nebude na škodu, když si při letošní jarní vycházce budeme často opakovat. Opět vyjdeme z nádvoří u hlavní budovy. Trasa vycházky bude většinou sledovat trasu autobusové linky č. 235. Před jejím koncem navštívíme ústavní zahradnictví. Končit budeme na konečné stanici autobusu. Kdo bude mít dost sil, může potom ještě dojít k odd. č. 20, u kterého pokvete liliovník tulipánokvětý, nebo dokonce až k odd. č. 34, za kterým bude rozkvétat katalpa nádherná.

Během vycházky se budeme zajímat jak o stromy, tak o keře. Domácí i introdukované. Na počátku to budou např.: javory mléč a klen, cypřišek Lawsonův a nutkajský, křídlatec, javorovec, kaštanovník, kalina vrásčitolistá, jinan (gingo), tavola, jedlovec (tsuga), limba, habr ‘Quercifolia‘, duglasky, bříza černá, magnolie Soulangeova a hloh břekolistý. V dolní části areálu a u skleníku si přiblížíme platan, kříženec lísky obecné a lísky turecké, nahovětvec, jasan ztepilý, jedli španělskou, dřišťál bradavičnatý, pavlovnii plstnatou, střemchu, hroznovec, budleju (komuli) japonskou a u dvou nově vysazených hlohů se pokusíme určit jejich druh.

Když vstoupíme do zadní části zahradnictví seznámíme se poprvé s pazeravem, kalinnou vonou (kvete v zimě), ořechořídlecem (kvete na konci léta) a dalšími zajímavými keři.
Těší se na vás Mgr. Karel Pinkas

PS: Před vycházkou budu prodávat nové, vylepšené vydání mé knihy Stromy v parku Psychiatrické nemocnice Bohnice. Jde o sborník článků vydávaných v minulých letech v ústavním časopise. Má přes 200 stran. Kromě dendrologických textů a doplňkových příběhů obsahuje téměř 500 (spoustu?) barevných fotografií. Cena 500 Kč.