# Konference k 100. výročí kostela sv. Václava v PN Bohnice

Datum: 2. listopadu 2019
Čas: 09:00 – 13:00 hodin
Místo: Kostel sv. Václava v PNB
Program: (Moderuje PhDr. Petr Goldmann)
9:00 – 9:15 Přivítání organizátory a praktické informace k průběhu konference
MUDr. Slavoj Brichcín „Úvodní slovo jménem ředitele PNB“9:15 – 10:00 (přednáška + diskuse)
Mgr. Jaromír Odrobiňák „110 let duchovní péče v PNB“
10:00 – 10:45 (přednáška + diskuse)
MUDr. Prokop Remeš „Bible a psychoterapie“
10:45 – 11:15 Přestávka na malé občerstvení
11:15 – 12:00 (přednáška + diskuse)
Mgr. Barbora Racková „Úzkost ze smrti a vina z pohledu hagioterapie“
12:00 – 13:00 Závěr konference
(Prokop Remeš + Barbora Racková + Jaromír Odrobiňák)
Představení knižní novinky „Existenciální hagioterapie“
– Samotný „křest knihy“ a slovo autora ke knize
– Autogramiáda
– Příležitost k neformálním rozhovorům