# Kouzelný klíč XVI. 2020-2021 – aktuální informace

Uzavírka přijímání soutěžních příspěvku je stanovena na 20. prosinec 2020. Je tedy  stále ještě dost času soutěže se zúčastnit Pokud je někdo z Vašeho okolí literárně nadán, můžete jej o možnosti soutěžit informovat, případně k tvorbě motivovat. Děkuji všem, kteří již poslali svoje soutěžní příspěvky do XVI. ročníku mezinárodní literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení Kouzelný klíč 2020-2021. Zároveň si dovoluji připomenout, že ti z Vás, kteří zatím možná váhají z různých důvodů včetně virové epidemiologické situace, že se nemusejí ničeho obávat, a pokud mají chuť literárně tvořit, vypsat se ze svých radostí či strastí, ať tak učiní, neboť je to ideální způsob jak překonávat vzniklé obtíže.Soutěžní příspěvky, které obdržím, zařazuji k hodnocení odbornou porotou. Prosím, nezapomínejte uvést Váš souhlas s použitím Vašeho jména a díla v rámci soutěže a každoročně vydávaného sborníku soutěžních prací.

Vítězové XV. ročníku soutěže Kouzelný klíč 2019-2020, bohužel kvůli vzniklé epidemiologické situaci, přišli o možnost zúčastnit se slavnosti u příležitosti vyhlášení vítězů, která byla připravována v Psychiatrické léčebně v Petrohradě. Obdrželi sice diplomy, nebyla však možnost předat jim ceny. My jsme na ně nezapomněli. Připravujeme slavnost u příležitosti vyhlášení vítězů společně s vítězi ročníku XV. a XVI. na konec března, nebo začátek dubna 2021. Pozvání jsme obdrželi opět od pana ředitele Psychiatrické léčebny v Petrohradě, Ing. Ladislava Henlína.

V příloze naleznete užitečné informace, které lze čerpat z již dříve rozeslaných dopisů soutěžícím, jména vítězů loňského ročníku a texty připravené pro tisk – ukázku sborníku soutěžních prací z loňského ročníku Kouzelný klíč.
Přeji Vám hodně zajímavých tvůrčích nápadů. Já a odborná porota se těšíme na Vaše literární díla.

S přátelským pozdravem, s přáním všeho dobrého a vírou, že přijdou opět dobré časy,

Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
dagmar.zaludova@bohnice.cz
Tel.: +420 284 016 400
Mobil: +420 604 423 495