# Ambulance stimulačních metod

Domů / LÉČBA / Ambulance stimulačních metod
Ambulance stimulačních metod

Ambulance stimulačních metod se nachází v nových prostorech oddělení 36. Disponuje nejmodernějším přístrojovým vybavením umožňujícím neinvazivní neurostimulační léčbu podle současných vědeckých poznatků. V ambulanci se provozuje:

 • Repetitivní transkraniální magnetická stimulace
 • Elektrokonvulzivní neuromodulace

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)

rTMS je moderní neinvazivní neurostimulační metoda vhodná k léčbě vybraných duševních onemocnění. V minulosti pouze výzkumná metoda dnes dozrála v plnohodnotnou součást léčby vybraných duševních onemocnění. O její účinnosti existuje dostatek důkazů, je také součástí aktuálních doporučených postupů Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Metoda spočívá v ovlivnění neuronální aktivity určitých částí mozku pomocí magnetického pole.
Metoda je obvykle dobře tolerována a má jen minimum nežádoucích účinků. Největšího efektu léčby touto metodou se dosahuje v kombinaci s farmakoterapii. Tato metoda je dostupná pro ambulantní i hospitalizované pacienty.

Léčba pomocí rTMS v Ambulanci stimulačních metod je vhodná pro následující stavy a diagnózy:

 • Deprese: unipolární, bipolární, poporodní, při poruše osobnosti
 • Obsedantně kompulzivní porucha
 • Negativní symptomy u schizofrenie
 • Farmakorezistentní auditivní halucinace u schizofrenie
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Tinnitus

Kontraindikací je přítomnost kovových předmětů v hlavě:

 • Svorky po operaci mozkových tepen
 • Elektrody pro hlubokou mozkovou stimulaci
 • Kochleární implantát

Z bezpečnostních důvodů se rTMS také neprovozuje u pacientů s implantovaným kardiostimulátorem. Překážkou léčby nejsou rovnátka, plomby, ani implantáty v kostech čelisti nebo jinde v těle.

Výhodou metody je absence závažných nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky jsou minimální, dobře tolerované a jsou vázané pouze na samotný průběh stimulace nebo krátce po ní – přítomna může být mírná bolest hlavy povrchově během aplikace.

V literatuře je velmi vzácně popisovaný epileptický záchvat u predisponovaných pacientů. Riziko této vzácné komplikace je dále minimalizované individuálním nastavením parametrů stimulace u každého pacienta.

Léčba trvá obvykle 4 týdny v závislosti na indikaci. Po dobu 4 týdnů absolvuje pacient každý den 1 aplikaci, spolu jde o 20 aplikací. Celkový počet předepsaných aplikací a tedy i délka léčby se může lišit v závislosti na doporučení lékaře, obvykle je délka léčby v rozmezí 3 až 6 týdnů.

Při první návštěvě pacienta v ambulanci probíhá vstupní konzultace s lékařem. Lékař dále nastaví parametry magnetické stimulace. Délka aplikace je obvykle 10-20 minut dle zvoleného stimulačního protokolu. Není potřebná žádná specifická příprava před aplikací. Během aplikace pacient sedí v pohodlném polohovacím křesle, k hlavě má přiloženou stimulační cívku, která vytváří pulzy magnetického pole. Po sezení nemá pacient žádná omezení, je možné i řídit. Efekt léčby se projevuje po 3 až 4 týdnech od zahájení.

Objednání

Pro objednání do Ambulance stimulačních metod je potřeba lékařská zpráva a žádanka od ambulantního psychiatra (v případě tinnitu od ORL lékaře). Lékařskou zprávu a kontakty (telefon, email) pacient zasílá na email rtms@bohnice.cz
Personál ambulance poté pacienta kontaktuje a domluví termín první návštěvy. Časy druhé a další aplikace jsou plánované při první návštěvě. rTMS se v ambulanci provozuje obvykle v čase 9:00 až 14:30, pacient dostane přesný čas aplikaci pro každý den léčby.

[1] Monika Klírová, Tomáš Novák, and Jozef Buday, “Doporučené postupy psychiatrické péče 2022: Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS),” Psychiatrická společnost ČLS JEP. Accessed: Mar. 25, 2023. [Online]. Available: https://postupy-pece.psychiatrie.cz/lecba/biologicke-metody/rtms. [2] J. P. Lefaucheur et al., “Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014–2018),” Clinical Neurophysiology, vol. 131, no. 2. Elsevier
Ireland Ltd, pp. 474–528, Feb. 01, 2020. doi: 10.1016/j.clinph.2019.11.002. [3] S. M. McClintock et al., “Consensus recommendations for the clinical application of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of depression,” Journal of Clinical Psychiatry,
vol. 79, no. 1. Physicians Postgraduate Press Inc., pp. 35–48, Jan. 01, 2018. doi: 10.4088/JCP.16cs10905. [4] T. D. Nguyen, F. Hieronymus, R. Lorentzen, A. McGirr, and S. D. Østergaard, “The efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for bipolar depression: A systematic review and meta-analysis,” J Affect Disord, vol. 279, pp. 250–255, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.jad.2020.10.013. [5] S. M. D. D. Fitzsimmons et al., “Repetitive transcranial magnetic stimulation for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and pairwise/network meta-analysis,” Journal of Affective Disorders, vol. Elsevier B.V., pp. 302–312, Apr. 01, 2022. doi: 0.1016/j.jad.2022.01.048.
[6] M. Lefebvre-Demers, N. Doyon, and S. Fecteau, “Non-invasive neuromodulation for tinnitus: A metaanalysis and modeling studies,” Brain Stimul, vol. 14, no. 1, pp. 113–128, Jan. 2021, doi: 10.1016/J.BRS.2020.11.014.

Informační leták ke stažení