# Noc kostelů 2024

PROGRAM V KOSTELE SV. VÁCLAVA V BOHNICÍCH 15:30 – 22:00 hodin

15:30 – 16:30
Bohoslužba Československé církve husitské

16:30 – 19:00
Zachraňte svatého Václava
Bojová hra pro děti okolo kostela s Mgr. Bárou Rackovou.

17:00 – 17:45
Křesťanská terapie
Terapii s důrazem na nedogmatičnost a co největší otevřenost ke všem myslitelným tématům i hodnotovým postojům klientů představí Mgr. Jiří Chvála.

18:00 – 18:45
Fenomén malého křesťanského společenství
O zkušenost z podzemní církve v ČSSR i zahraničí se podělí tajně svěcený kněz Ing. Jan Kofroň.

19:00 – 21:30
Prohlídka kostela s komentářem
Možnost prohlídky kostela a příležitost k dotazům na hagioterapeuta MUDr. Prokopa Remeše z Psychiatrické nemocnice Bohnice.

19:30 – 21:00
Arteterapeutická dílna
Arteterapeutickou skupinu na spirituální téma povedou v kostele manželé Eva a Marek Holubovi z Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Po celý večer k shlédnutí stála expozice z historie nemocničního kostela sv. Václava v Bohnicích, která je volně přístupná pod kůrem v lodi kostela.