Dobrovolnictví v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Domů / O NEMOCNICI / Dotační programy / Dobrovolnictví v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Identifikace projektu

Číslo a název programu: Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517; Program podpory dobrovolnické činnosti u Poskytovatelů zdravotních služeb.

Název projektu: Dobrovolnictví v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Konečný příjemce: Psychiatrická nemocnice Bohnice.

Zprostředkovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Realizační období

01. 04. 2021 – 30. 09. 2022.

Popis projektu

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu MZ je vytvoření a implementace funkčního systému profesionálně řízeného dobrovolnictví v českém zdravotnictví, který bude zapojen do systému kontinuálního zvyšování kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb pacientům v ČR.

Projekt Dobrovolnictví v Psychiatrické nemocnici Bohnice je zaměřen na rozvoj dobrovolnické činnosti, zřízení pozice koordinátora dobrovolníků a pilotní ověření nově zaváděné Metodiky Programu dobrovolnictví v praxi vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR, která vychází ze stávajících zkušeností s dobrovolnickými programy ve zdravotnictví i podnětů související s potřebami k jejich rozvoji a vazbou na hodnocení kvality, bezpečnosti a efektivity poskytovaných služeb.

Cíle projektu

  • podpora rozvoje dobrovolnické činnosti v Psychiatrické nemocnici Bohnice a dále pilotní ověření nově zaváděných prvků Metodiky Programu dobrovolnictví v praxi,
  • zvýšení povědomí pacientů/klientů, rodinných příslušníků i veřejnosti o dobrovolnickém programu Psychiatrické nemocnici Bohnice,
  • zvýšení počtu dobrovolníků působících v Psychiatrické nemocnici Bohnice,
  • rozšíření nabídek individuálních i skupinových aktivit pro pacienty/klienty Psychiatrické nemocnice Bohnice,
  • rozšíření dobrovolnické práce na další oddělení nemocnice,
  • rozvoj školení a podpora spolupráce dobrovolníků.

Cílová skupina

Pacienti/klienti nemocnice, rodinní příslušníci, široká veřejnost.

Psychiatrická nemocnice Bohnice se od 1. dubna 2021 stala příjemcem programu

PODPORA DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI U POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Program podpory je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517) realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – 03.3 Sociální inovace a mezinárodní. Projekt MZ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu MZ je vytvoření a implementace funkčního systému profesionálně řízeného dobrovolnictví v českém zdravotnictví, který bude zapojen do systému kontinuálního zvyšování kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb pacientům v ČR.

Výsledky projektu budou zveřejněny po skončení pilotního ověření..