# Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice

Domů / O NEMOCNICI / Dotační programy / Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice

Název projektu: UV 955/2016 Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006743.
Konečný příjemce: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8.
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví.

Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Období realizace: 6/2021 – 12/2023.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejných budov. Součástí realizace budou technologická a stavební opatření a poskytování energetického managementu.

Plánovaná opatření:

 • modernizace a náhrada MaR
 • výměna teplovodů
 • instalace objektových výměníkových stanice s akumulací TV
 • rekonstrukce centrální výměníkové stanice
 • instalace nového záložního plynového zdroje
 • hydraulické vyvážení otopných soustav
 • instalace termostatických ventilů a termostatických hlavic
 • instalace systému IRC
 • instalace LED světelných zdrojů
 • instalace perlátorů a úsporných sprch
 • projekční zpracování navrhovaných opatření
 • výměna otvorových výplní
 • zateplení podlah půd

Smluvním dodavatelem energeticky úsporných opatření je Veolia Energie ČR, a.s. ve sdružení s D-energy s.r.o.

Cílem projektu je snížení celkové současné úrovně spotřeby energie alespoň o 30 % a zároveň snížení emisí CO2 nejméně o 10 % díky realizaci energeticky úsporných opatření.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 575 763 928 Kč.

Výše podpory z fondů Evropské Unie: 317 982 136,85 Kč (55 %).

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory (z programu NZÚ): 257 781 791,15 Kč (45 %).

KONTAKTY:
Ing. Věra Fibigerová // Manažerka projektu // vera.fibigerova@bohnice.cz
Ing. arch. Vladimír Veselý // Garant projektu // vladimir.vesely@bohnice.cz