# Posílení kybernetické bezpečnosti

Domů / O NEMOCNICI / Dotační programy / Posílení kybernetické bezpečnosti
Identifikace projektu

Název programu: Posílení kybernetické bezpečnosti Psychiatrické nemocnice Bohnice
Číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_56/0000056 a CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_054/0007992
Konečný příjemce: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8
Zprostředkovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Celkové způsobilé výdaje projektu (výše podpory z fondů Evropské Unie): 41 000 000 Kč
Realizační období: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Cílem projektu je zvýšení počtu informačních systémů, jejichž kybernetická bezpečnost byla posílena v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Účelem projektu je implementace nových technologií a řešení, zajišťujících posílení kybernetické bezpečnosti v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Cíle projektu bude dosaženo zejména implementací moderních bezpečnostních a provozních technologií, které zajistí nejen bezpečnost perimetru, ale i počítačové sítě PNB jako takové. Dojde k zvýšení bezpečnosti tak, aby došlo k lepšímu zabezpečení digitálních dat, informačních systémů a datových sítí PNB proti kybernetickým hrozbám a útokům.

Financováno Evropskou unií NextGeneration EU

Projekt je realizován v rámci Národního plánu obnovy, pilíře Digitální transformace, komponenty 1.2 Digitální systémy veřejné správy, jejímž vlastníkem je Ministerstvo vnitra ČR.

KONTAKTY:
Ing. Josef Lukeš, Ph.D. // Vedoucí odboru ICT a ředitel projektu // josef.lukes@bohnice.cz
Ing. Věra Fibigerová // Vedoucí projektová manažerka // vera.fibigerova@bohnice.cz