Ocenění hlavní sestry PN Bohnice

Ministr zdravotnictví a hlavní sestra ČR ocenili sestry za vynikající práci a pogratulovali jim k Mezinárodnímu dni sester

Při příležitosti Mezinárodního dne sester udělili ministr zdravotnictví a hlavní sestra ČR Alice Strnadová již potřetí Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové. Slavnostní předávání ceny se uskutečnilo pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR Romana Krause. Cenu získala Mgr. Jana Akrmannová z Psychiatrické nemocnice Bohnice, která převzala z rukou ministra pamětní list a finanční odměnu ve výši 100 000 Kč.

Ocenění je udělováno jednou za kalendářní rok za mimořádně významné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty. Předložené nominace i v letošním roce posoudila odborná porota a vybrala do finále tři kandidátky. „Porota měla nesnadný výběr, protože všechny nominované za sebou mají obrovský kus práce. Věřím, že právě osobní příklady pomohou ke zviditelnění profese sester, proto jsme se rozhodli pro každoroční udělování ceny. Paní Akrmannové gratuluji a všem sestrám pak u příležitosti Mezinárodního dne sester děkuji za jejich každodenní práci. Zaslouží si náš respekt a mají mé hluboké uznání,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vítězka Jana Akrmannová spojila celý svůj profesní život s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, kde pracuje od roku 1987 a od roku 2000 jako hlavní sestra. Od roku 2016 působí také jako členka transformačního týmu psychiatrické nemocnice Bohnice a je důležitou osobou v aktuálně probíhající reformě psychiatrické péče. Má také nemalý podíl na vzniku prvních center duševního zdraví. Je rovněž aktivní členkou České asociace sester, autorkou odborných textů, lektorkou a odbornou garantkou vzdělávání v psychiatrické péči a členkou akreditační komise Ministerstva zdravotnictví. V době covidové bylo v Bohnicích pod jejím vedením vytvořeno jediné oddělení v ČR pro pacienty Covid+ s psychickým onemocněním.

„Naše sestry jsou hrdými pokračovatelkami odkazu Florence Nightingalové, A.G. Masarykové a dalších osobností ošetřovatelství a mají zásadní význam v poskytování zdravotní péče. Kvalita ošetřovatelské péče, která je v České republice na velmi vysoké úrovni závisí na jejich každodenní práci. Sestry mají klíčovou roli a význam v podpoře zdraví, v prevenci a léčbě nemocí. Všem sestrám a nelékařským zdravotnickým pracovníkům děkuji za jejich obětavou a laskavou péči,“ uvedla hlavní sestra ČR Alice Strnadová.

Pomyslnou druhou příčku obsadila Mgr. Jaroslava Fendrychová Ph.D. a třetí finalistkou se stala PhDr. Hilda Vorlíčková, DBA. Obě začínaly ve zdravotnictví jako sestry u lůžka a postupně se vypracovaly do vedoucích funkcí. Nyní předávají své znalosti a zkušenosti mladším sestrám z pozice pedagogických pracovnic Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.