Pěvecký recitál

30. 4. 2023 OD 15:30 hodin.
CHRÁM SV. VÁCLAVA

PŘEMYSL KŠICA / HRA NA VARHANY
MIKULÁŠ PERLA / ZPĚV

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ BUDE VĚNOVÁNO NA OPRAVU KOSTELA