# Poděkování

Děkujeme za vaše dary!

V rámci epidemie nemoci COVID-19 způsobené šířením koronaviru SARS-CoV2 se i v naší nemocnici v posledních týdnech nedostávalo adekvátního množství ochranných pomůcek. Proto jsme počátkem března vyzvali širokou veřejnost o pomoc se získáváním těchto pomůcek, zejména jednorázových a textilních roušek, respirátorů, ochranného oblečení, brýlí, štítů a dalšího zdravotnického materiálu, abychom ochránili naše zaměstnance a pacienty proti nákaze tímto virovým onemocněním.

Nejen na tuto výzvu zareagovalo mnoho osob, organizací, firem, hnutí, platforem a dobrovolníků z řad široké veřejnosti, ale také samotní bývalí i současní pacienti a zaměstnanci nemocnice, jejich rodinní příslušníci, přátelé a kamarádi.

V rámci obrovské vlny solidarity jsme od vás během několika týdnů získali darem přes 5000 ks textilních roušek, téměř 20 000 ks jednorázových roušek, stovky ochranných štítů, brýlí, ochranných obleků a respirátorů, ochranné masky, rukavice, dezinfekci a mnoho dalšího.

 

Moc Vám děkujeme za Vaše dary, podporu a solidaritu!

Nechceme děkovat jmenovitě, protože bychom neradi na někoho zapomněli, ale snažili jsme se tak učinit na facebookových stránkách Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Pokud byste měli zájem a možnost nám pomoci nadále, stále poptáváme ochranné obleky a další zdravotnický materiál.

Přejeme Vám pevné zdraví, klidné velikonoční svátky a hodně energie do nadcházejícího nelehkého období.

 
Pro více informací kontaktujte:
sarka.cadova@bohnice.cz
lubos.chlad@bohnice.cz