# Pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů XIV. ročníku soutěže Kouzelný klíč

na slavností vyhlášení vítězů XIV. ročníku literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v ČR a SR „Kouzelný klíč“Pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů XIV. ročníku literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v ČR a SR „Kouzelný klíč“

 

27. března 2019 od 13 hodin v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodu

 

Vážení soutěžící a příznivci Kouzelného klíče,

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vyhlášení vítězů XIV. ročníku literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice.
trických zařízení, zejména ti, kteří motivovali autory k literární tvorbě a účasti v soutěži.
Do soutěže bylo posláno 300 literárních děl od 100 autorů z psychiatrických nemocnic, ambulantních, komunitních i charitativních psychiatrických zařízení. Byly hodnoceny odbornou porotou, v níž zasedají od samého zrodu „Kouzelného klíče“ zástupci Unie českých spisovatelů – básníci, překladatelé poezie, literární kritik
a novináři zabývající se kulturou. Podle odborné poroty soutěž dosahuje velmi dobrých výsledků, některá díla vypovídají o nevšedním literárním talentu.
Sborníky jednotlivých ročníků soutěže přinášející jedno, nebo alespoň část soutěžního díla od každého
soutěžícího, se setkávají s příznivým ohlasem.
Literární soutěž pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v ČR a SR „Kouzelný klíč“ má dlouholetou tradici a stále má a bude mít co nabídnout. Mezi příznivce soutěže patří mnozí ředitelé psychiatrických nemocnic v ČR a SR, kteří spolu se svými zaměstnanci vycházejí soutěži vstříc, motivují pacienty k literární tvorbě, věnují soutěži a soutěžícím svůj čas nad rámec svých pracovních povinností a podílejí se na uspořádání závěrečné slavnosti. Všem patří velké poděkování. Poděkování náleží rovněž hlavnímu sponzorovi soutěže „Kouzelný klíč“, společnosti ViPharm.
Těšíme se na Vás v Havlíčkově Brodu, 27. března 2019.
Hodně tvůrčích sil a příjemnou náladu!
 
Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
dagmar.zaludova@bohnice.cz
Tel.:284 016 400, 604 423 495