# Ostatní – blíže neurčené

 1. /
 2. PRO ODBORNÍKY
 3. /
 4. Vzdělávání odborníků
 5. /
 6. Ostatní – blíže neurčené

Stáže na odborných pracovištích dle zákona č. 96/2004 Sb. (sexuologie a forézní disciplíny pro nelékaře).

 
Odborná stáž dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
 

Místo konáníPsychiatrická nemocnice Bohnice
Datum konáníDle dohody
Odborný garantBude určen na základě žádosti
Stravovánímožnost zakoupení oběda v jídelně PNB v hodnotě 80,- Kč
Ubytovánínení zajišťováno
Účastnický poplatekPostgraduální stáže
Stáž 1-3 měsíce – 200,- Kč/den, max. 3.500,- Kč měsíčně
Stáž nad 3 měsíce a déle – 100,- Kč/den
 
Bezúplatná stáž – pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelem PNB
 
Výjimkou z tohoto ceníku mohou být stáže organizované prostřednictvím IPVZ.
Stážista si o tuto výjimku sám požádá a výjimka je poskytnuta až po schválení se souhlasem garanta.
 
Pregraduální stáže
 
Student:
 
Stáže v rámci povinné výuky denního studia jsou poskytovány bezplatně.
Metodický dohled ze strany pracovníků PNB je poskytován na základě smluvního ujednání mezi PNB a školou.
V případě rámcové smlouvy mezi školou a PNB a skupinové stáže nebo praxe bude cenové ujednání součástí smlouvy.
 
Stáže nad rámec odborné výuky nebo denního studia – 200 Kč/den
ÚhradaPo potvrzení přihlášky obdržíte fakturu, jejíž úhradu proveďte nejpozději 10 dní před nástupem na pracoviště v PNB

 
Postup zajištění odborné stáže:
 

 1. Zájemce o odbornou stáž si zajistí souhlas a termín – elektronicky – zasláním formuláře, který je zde ke stažení – nejpozději 1 měsíc před plánovanou stáží.
 2. Zájemce o odbornou stáž obdrží potvrzení termínu stáže a následně návrh smlouvy společně s fakturou
 3. Návrh smlouvy o odborné stáži vyplněnou zájemcem a případně potvrzenou zástupcem vysílajícího zařízení, případně doklad o zaplacení faktury nutno doložit nejpozději v den nástupu zaměstnanci zodpovědnému za vzdělávání (paní Jitka Havlová, sekretariát hlavní sestry).
 4. V den nástupu na odbornou stáž se stážista dostaví ke garantovi vzdělávání, který mu určí program vzdělávání a seznámí se základními povinnostmi a právy při vzdělávání a určí školitele, ke kterému byl k výkonu vzdělávání přidělen. Zároveň stážista absolvuje vstupní instruktáž BOZP a PO.
 5. Stážista se po celou dobu pobytu v Psychiatrické nemocnici Bohnice identifikuje kartou, která je mu vydána v den nástupu.

 
Žádost o umožnění odborné stáže – formulář
Jak se k nám dostanete