Terapeuti

Stáže na odborných pracovištích dle zákona č. 96/2004 Sb.

 
Odborná stáž dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
 

Místo konáníPsychiatrická nemocnice Bohnice
Datum konáníDle dohody
Odborný garantPhDr. Václav Červenka, MUDr. Ing. Petr Příhoda.
Bližší informacevaclav.cervenka(zavináč)bohnice.cz, petr.prihoda(zavináč)bohnice.cz.
Stravovánímožnost zakoupení oběda v jídelně PNB
Ubytovánínení zajišťováno
Účastnický poplatek 
Postgraduální stáže
 
Stáž 1-5 měsíců 350 Kč/den, max. 3.600 Kč měsíčně
Stáž nad 5 měsíců 150 Kč/den
 
Bezúplatná stáž – pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelem PNB
 
Výjimkou z tohoto ceníku mohou být stáže organizované prostřednictvím IPVZ.
Stážista si o tuto výjimku sám požádá a výjimka je poskytnuta až po schválení se souhlasem garanta.
 
Pregraduální stáže
 
Student:
 
Stáže v rámci povinné výuky denního studia jsou poskytovány bezplatně.
Metodický dohled ze strany pracovníků PNB je poskytován na základě smluvního ujednání mezi PNB a školou.
V případě rámcové smlouvy mezi školou a PNB a skupinové stáže nebo praxe bude cenové ujednání součástí smlouvy.
 
Stáže nad rámec odborné výuky nebo denního studia – 200 Kč/den
ÚhradaPo potvrzení přihlášky obdržíte fakturu, jejíž úhradu proveďte nejpozději 10 dní před nástupem na pracoviště v PNB

 
Postup zajištění odborné stáže:
 

  1. Zájemce o odbornou stáž si zajistí souhlas a termín – elektronicky – zasláním formuláře, který je zde ke stažení – nejpozději 1 měsíc před plánovanou stáží.
  2. Zájemce o odbornou stáž obdrží potvrzení termínu stáže a následně návrh smlouvy společně s fakturou
  3. Návrh smlouvy o odborné stáži vyplněnou zájemcem a případně potvrzenou zástupcem vysílajícího zařízení, případně doklad o zaplacení faktury nutno doložit nejpozději v den nástupu
  4. V den nástupu na odbornou stáž se stážista dostaví na studijní oddělení k zajištění vstupu na pracoviště.
  5. Stážista se po celou dobu pobytu v Psychiatrické nemocnici Bohnice identifikuje kartou, která je mu vydána v den nástupu.

 
Žádost o umožnění odborné stáže – formulář
Jak se k nám dostanete
 
 

Odborné praxe

Místo konáníPsychiatrická nemocnice Bohnice
Datum konáníDle dohody
Odborný garantPhDr. Václav Červenka, MUDr. Ing. Petr Příhoda.
Bližší informacevaclav.cervenka (zavináč) bohnice.cz
Stravovánímožnost zakoupení oběda v jídelně PNB
Ubytovánínení zajišťováno
Účastnický poplatek 
Odborné praxe
 
Student:
 
Odborné praxe v rámci povinné výuky denního studia jsou poskytovány bezplatně.
Metodický dohled ze strany pracovníků PNB je poskytován na základě smluvního ujednání mezi PNB a školou.
V případě rámcové smlouvy mezi školou a PNB a skupinové stáže nebo praxe bude cenové ujednání součástí smlouvy.
 
Stáže nad rámec odborné výuky nebo denního studia – 200 Kč/den
ÚhradaPo potvrzení přihlášky obdržíte fakturu, jejíž úhradu proveďte nejpozději 10 dní před nástupem na pracoviště v PNB

 
Postup zajištění odborné praxe:
 

  1. Zájemce o odbornou stáž si zajistí souhlas a termín – elektronicky – zasláním formuláře, který je zde ke stažení – nejpozději 1 měsíc před plánovanou stáží.
  2. Zájemce o odbornou stáž obdrží potvrzení termínu stáže a následně návrh smlouvy společně s fakturou
  3. Návrh smlouvy o odborné stáži vyplněnou zájemcem a případně potvrzenou zástupcem vysílajícího zařízení, případně doklad o zaplacení faktury nutno doložit nejpozději v den nástupu zaměstnanci zodpovědnému za vzdělávání (Robin Freisleben, personální odbor – vzdělávání).
  4. V den nástupu na odbornou stáž se stážista dostaví ke garantovi vzdělávání, který mu určí program vzdělávání a seznámí se základními povinnostmi a právy při vzdělávání a určí školitele, ke kterému byl k výkonu vzdělávání přidělen. Zároveň stážista absolvuje vstupní instruktáž BOZP a PO.
  5. Stážista se po celou dobu pobytu v Psychiatrické nemocnici Bohnice identifikuje kartou, která je mu vydána v den nástupu.

 
Žádost o umožnění odborné praxe – formulář
Jak se k nám dostanete