# Proč se kácí?

Vznikne nový pavilon urgentního příjmu

Po více než 100 letech se bude v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice stavět zcela nový, moderní pavilon urgentního příjmu. Vznikne na pozemcích parc. č. 417/1 a 417/2, k. ú. Bohnice – tedy v oblasti, která se nachází hned po levé ruce návštěvníků přicházejících hlavní vrátnicí z ulice Čimická.

V tomto prostoru proto bude probíhat kácení. Výběru lokality předcházelo detailní posouzení z hlediska potřeb nemocnice, z hlediska stavebního i dopravního, ale i dendrologického a ornitologického. V první etapě se předpokládá kácení 98 stromů (z celkového počtu 145) a 11 keřů, za něž bude náhradou vysázeno 92 stromů a 515 keřů. Nová výsadba tak citlivě doplní kompozici celého areálu.

Kácení povolil Magistrát hlavního města Prahy rozhodnutím ze dne 8. 4. 2020 č.j. MHMP 472961/2020.

Omlouváme se za hluk a nepohodlí, které mohou být s kácením spojeny. V případě jakýchkoli dotazů spojených s touto akcí se prosím neváhejte obrátit na e-mail stavba2020@bohnice.cz.

 
MUDr. Martin Hollý, MBA,
ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice
 
Leták ke stažení