# Prohlídka Kostela sv. Václava – 19. 10. 2023

Babí léto 2023

Dne: 19. října od 16:00 hodin

Komentovaná prohlídka kostela s průvodkyní Ing. Janou Černou

Kostel sv. Václava se secesní kupolí je dílem hlavního architekta bohnického areálu Václava Roštlapila. V centru areálu představuje tento kostel duchovní střed a je zajímavý i třeba jako protějšek katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na protějším břehu Vltavy, kde je sám sv. Václav pochován.

Během komentované prohlídky se podíváme na vnější výzdobu kostela, kde jsou zobrazeni naši zemští patroni a posadíme se do lavic kostela, abychom prožili jeho atmosféru a povídali si o tom, co se za sto let existence v samotném kostele a jeho okolí odehrávalo. Změny v naší zemi během posledních sta let byly obrovské a kostel o nich vypráví. Například se v „ateistických dobách“ stal tělocvičnou, skladištěm, měl být i muzeem.

Do kostela je možné se vracet, pořádají se zde pravidelné bohoslužby a různé kulturní akce.

Kostela sv. Václava
PN Bohnice – 16:00 hodin