PN Bohnice sníží spotřebu energie o více než 30%

Psychiatrická nemocnice Bohnice se rozhodla pro rozsáhlou rekonstrukci areálu i svého energetického hospodářství. Pro realizaci tohoto náročného projektu využije kromě dotace z Operačního programu Životní prostředí a Nová zelená úsporám i financování metodou EPC. Dne 17. května uzavřela smlouvou na poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) s konsorciem společností Veolia Energie ČR a D-energy. Garantovaná úspora v rámci projektu činí více než 30 procent původní spotřeby. Náklady na realizaci projektu přesahují půl miliardy korun, jedná se tak o dosud největší podepsaný projekt EPC v České republice.

Hlavní součástí projektu je rekonstrukce historických okenních výplní, při níž část oken projde odbornou repasí a část bude nahrazena věrnými replikami oken původních. Další významnou položku projektu tvoří rekonstrukce centrální výměníkové stanice, do které dodává teplo Pražská teplárenská již od roku 1993. Na stávající tepelnou přípojku pak bude napojena nová předávací stanice o výkonu 8 MW a dojde také k výměně rozsáhlého rozvodného tepelného zařízení, jehož některé části si pamatují už období první republiky. Kromě toho dojde také k vyvážení otopných soustav, výměně osvětlení, zavedení nového systému měření a regulace a poskytování služeb energetického managementu, který je nezbytnou součástí každého projektu EPC.

Výhodou tohoto způsobu řešení je, že investice jsou spláceny přímo z ušetřených peněz a dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí. Psychiatrická nemocnice Bohnice díky tomu ušetří minimálně 30 procent nákladů za energie ve srovnání se stavem, kdyby takový projekt nerealizovala. A to je v současné době rostoucích cen pro její rozpočet významná částka.

V květnu odstartovalo období verifikace, které stanoví detail technického řešení na základě vítězné nabídky. Následně vznikne projektová dokumentace, podle níž bude celý projekt realizován. Na některých opatřeních se začne pracovat již na konci června. Vše musí být dokončeno v roce 2023 a od roku 2024 poběží 10ti leté období garantovaných úspor a výkonu energetického managementu.

Dodavatelem řešení je konsorcium společností Veolia Energie ČR a D-energy, na realizaci obnovy tepelného hospodářství se bude podílet také další člen skupiny Veolia, Termonta Praha.