Režim návštěv a propustek na primariátu gerontopsychiatrie následná péče

Na všech odděleních primariátu (pavilony 9, 10, 24) je plný zákaz návštěv – t.j. nejsou  povoleny ani návštěvy v areálu. Výjimky jsou možné v odůvodněných situacích (terminální stav, závžné existenční důvody)  pouze po schválení primářem či vedoucím lékařem oddělení. Návštěva bude umožněna maximálně 2 osobám na 15 minut při zachování protiepidemických opatření – změření tělesné teploty před vstupem na oddělení, použití roušky nebo respirátoru (který doporučujeme jako vhodnější), desinfekce rukou.

Na návštěvu by neměl chodit nikdo, kdo je v karanténně, ví, že měl rizikový kontakt s osobou s potvrzenou infekcí COVID-19, dále nikdo, kdo má příznaky respiračního infektu (kašel, dušnost) a trpí zhoršením či ztrátou čichu a nechutenstvím či jinými možnými příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, průjem, silná únava).

Osoby, které mají zvýšenou teplotu, či vykazují příznaky virového onemocnění, nebudou na oddělení vpuštěny.

Propustky mimo areál budou možné také pouze v odůvodněných případech (závažné existenční důvody, nutnost expoziční propustky před propuštěním), též po schválení vedoucím lékařem či primářem oddělení.

Balíčky pro pacienty je na oddělení možno doručit mezi 14 a 17hodinou.