Studie „Čas je nepřítel“

Čas je nepřítel: Negativní příznaky související i s nepatrnými rozdíly v délce trvání neléčené psychózy

O studii

Studie zkoumala faktory, které predikují přetrvávání negativních příznaků u pacientů se schizofrenií v časném stadiu onemocnění. Klíčové body článku jsou:

  • V této studii byla zkoumána souvislost mezi NS a délkou neléčené psychózy (DUP) u pacientů se schizofrenií v časném stadiua sledovaných 5 let.
  • Negativní příznaky (NS) jsou klíčovým rysem schizofrenie a mají přímý vztah ke zhoršení funkčnosti.
  • Nejvýraznější změny v NS nastávají v prvním roce po nástupu onemocnění.
  • Jakmile jsou NS diagnostikovány, mají tendenci se do určité míry zlepšovat v prvním roce po nástupu onemocnění, s následnou stabilizací nebo dokonce mírným zhoršováním v průběhu času.
  • Výsledky studie potvrdily významnou pozitivní souvislost mezi DUP a závažností negativních příznaků ve střednědobém horizontu.
  • Studie zjistila logaritmické zvýšení závažnosti NS v závislosti na DUP se strmým nárůstem až do 6-9 měsíců DUP a následným vyrovnáním.
  • Zjištění zdůrazňují význam včasné intervence prostřednictvím zkrácení DUP, vzhledem k celkovým důkazům o vlivu DUP na podstatné dimenze klinických a funkčních výsledků s negativními příznaky v popředí.

Studie byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví ČR, granty NU22-04-00143 a NU21-08-00432.

Autoři: Andrea SlovákováJan Kúdelka, Antonín Škoch, Lea Jakob, Markéta Fialová, Petra Fürstová, Eduard Bakštein, Lucie Bankovská Motlová, Pavel Knytl, Filip Španiel

Ke stažení →