# Vítězové XIV. ročníku soutěže Kouzelný klíč

Vítězové XIV. ročníku literární soutěže
pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice

 

27. března 2019 – Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

 

Kategorie pacienti

1. místo (se ziskem 34 bodů) (Petrohrad/ Brno)
Petra Pinkavová
2. místo (se ziskem 32 bodů) (Praha)
Tomáš Smetana
3. místo 3 soutěžící (každý se ziskem 31 bodů)
Barbora Kalivodová (Praha)
Aleš Běhounek (Habry/Havlíčkův Brod)
Daniel Hodan (Petrohrad)
Čestné uznání získali soutěžící, kteří by se umístili na čtvrtém místě:
Jana Bystřická, Zuzana Šídová, Veronika Hanušová, Jiří Pochylý, Jana Zikmundová, Marcela Linhartová,
Daniel Kianička Haas, Natálie Šťastná, Terezie Kovaříková, Václav Adamec, Růžena Šípková, Rastislav Boško, Zuzana Gašparovičová, Mirek Seifert, Martin Heden.
 

Kategorie zaměstnanci

1. místo (se ziskem 34 bodů)
MUDr. Ivan David, CSc. (Praha)
2. místo (se ziskem 30 bodů) (Mladá Boleslav)
Josef Prskavec
3. místo (se ziskem 29 bodů) (Petrohrad)
Monika Hornová
Čestné uznání získali soutěžící, kteří by se umístili na čtvrtém místě:
MUDr. Přemysl Suchomel, Marie Tomanová, Hana Prskavcová, Tereza Klenorová, Jitka Kavuličová,
Tibor Némethy.
 
Do XIII ročníku literární soutěže Kouzelný klíč svoje autorské příspěvky poslalo celkem 100 autorů, z toho 83 pacientů a 17 zaměstnanců. Soutěžní díla letos hodnotili 4 odborní porotci podle stupnice od jedné do deseti. Nejvyšší možné hodnocení od každého porotce je 10 bodů a nejvyšší možné dosažitelné hodnocení soutěžního díla je 40 bodů.
Děkujeme vám za účast a motivaci k literární tvorbě.
 
Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
dagmar.zaludova@bohnice.cz
Tel.:284 016 400, 604 423 495