# Vyhlášení vítězů XIII. ročníku soutěže Kouzelný klíč

Pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů XIII. ročníku literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v ČR a SR „Kouzelný klíč“

11. 4. 2018 od 12 hodin Psychiatrická nemocnice v Opavě

 

Vážení soutěžící a příznivci Kouzelného klíče,

dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vyhlášení vítězů XIII. ročníku literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice.
Výsledky hodnocení literárních děl budou vyhlášeny na slavnostním setkání 11. dubna 2018 v Psychiatrické nemocnici v Opavě.
Na slavnost jsou zváni všichni účastníci soutěže – pacienti a zaměstnanci, odborná porota, zástupci psychiatrických zařízení, zejména ti, kteří motivovali autory k literární tvorbě a účasti v soutěži.
Do soutěže bylo posláno téměř čtyři sta literárních děl od 120 autorů z psychiatrických léčeben, nemocnic, ambulantních, komunitních i charitativních a jiných psychiatrických zařízení. V současné době probíhá hodnocení soutěžních literárních příspěvků odbornou porotou, v níž zasedají již od samého zrodu Kouzelného klíče zástupci Unie českých spisovatelů – významní básníci, překladatelé poezie, literární kritik a novináři zabývající se kulturou. Podle odborné poroty dosahuje soutěž dobrých a v některých případech až výjimečných výsledků, které jsou patrny nejen z početné účasti, ale i z mnoha hodnotných literárních děl, které vypovídají o nevšedním literárním talentu některých soutěžících.
Sborníky jednotlivých ročníků literární soutěže Kouzelný klíč, přinášející alespoň jedno nebo část soutěžního díla od každého soutěžícího, se setkávají s příznivým ohlasem.
Náš Kouzelný klíč je již tradiční literární soutěží pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v ČR a SR a stále má a bude mít co nabídnout. Jeho zatím třináctiletý vývoj je pozitivní a přináší mnoho užitečného a dobrého. Již od 5. ročníku se velmi výrazně rozšiřuje o účastníky z mnoha míst Slovenské republiky. Mezi velké příznivce a podporovatele Kouzelného klíče, patří mnozí ředitelé psychiatrických nemocnic a jiných zařízení, kteří s dalšími pracovníky vycházejí soutěži vstříc, motivují pacienty i zaměstnance k literární tvorbě a podílejí se na uspořádání slavnosti Kouzelného klíče v nemocnici, kterou řídí.
Společně tak my všichni zúčastnění přispíváme k trvalé snaze o destigmatizaci a detabuizaci života psychiatrických pacientů.
 
Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
dagmar.zaludova@bohnice.cz
Tel.:284 016 400, 604 423 495
 
Letáček ke stažení zde.