# Vyjádření nemocnice k některým skutečnostem uveřejněných v Deníku N

Dne 9. 1. 2020 byl v deníku N uveřejněn text, nadepsaný „Oddělení pro sebevrahy vede lékař bez atestace“. Článek obsahuje skutečnosti, které si vyžadují doplnění a vyjádření nemocnice.
Oddělení 27. – přízemí je oddělení zvýšené psychiatrické péče poskytující léčbu osobám ve stavu vážné duševní krize. Oddělení prochází významnými organizačními, personálními o stavebně technickými změnami a má od poloviny roku 2019 kapacitu 20 lůžek (10 určených pro muže, 10 pro ženy). V posledním půlroce se obsazenost lůžek pohybuje okolo 60%. Patro oddělení 27 je od poloviny září 2019 dočasně uzavřeno.
Personální vybavení oddělení je nadstandardní. Na oddělení je trvale přítomný plně kvalifikovaný lékař s licencí vedoucího lékaře MUDr. Lucie Janoušková (zástupce primáře). Léčba je řízena prim. MUDr. Markem Pávem, Ph.D., MBA, který je též plně kvalifikovaný. Dvě lékařky na oddělení pracují pod přímým dohledem těchto lékařů.
MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA, LL.M. byl na oddělení pověřován primárně úkoly souvisejícími s koordinací příjmů a kapacity oddělení, vykazováním péče a spolupráce s ošetřovatelským týmem týkající se oprav oddělení. Nešlo tedy o činnosti přímo související s léčebnou péčí. Pro přehlednost a usnadnění komunikace pro pacienty a návštěvy daného oddělení byl jako vedoucí lékař uváděn, v otázkách týkajících se léčebné péče vždy pracoval pod přímým dohledem atestovaných lékařů.
Tým oddělení a vedení nemocnice se ohrazuje proti tvrzením uveřejněným v daném textu, že nemocní jsou vydáni na milost „nižšímu personálu, který plní funkci bachařů“. Toto rozhodně není pravda, léčba je vedena individualizovaně, sanitáři pracují pod přímým dohledem kvalifikovaných sester, kterých je na oddělení dostatek, a samozřejmě také pod kontrolou lékařského týmu oddělení.
Zároveň se vedení nemocnic ohrazuje proti tvrzení, že na oddělení dochází k zneužití používání omezovacích prostředků, že by byli hospitalizovaní pacienti „bezdůvodně přivazování k posteli nebo nuceni k nedobrovolnému pobytu na samotce“. Omezovací prostředky, pokud je jejich použití nezbytné, jsou aplikovány striktně dle dikce zákona 327/2011Sb., metodického pokynu MZČR a vnitřního předpisu nemocnice.