XXX. Bohnické sexuologické dny

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání odborníků a zájemců o studium lidské sexuality

XXX. Bohnické sexuologické dny

které se koná každoročně v Divadle „Za plotem“ v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice ve dnech

22. – 23. února 2018

 
 
Hlavním tématem konference je

„Zisky a rizika sexuálního chování“

 

Konferenční poplatky Standardní poplatek Snížený poplatek*
Včasná registrace (platba převodem do 19. 1 .2018) 1.200 Kč 900 Kč
Standardní registrace (platba převodem do 16. 2. 2018) 1.500 Kč 1000 Kč
Registrace na místě konference 1.700 Kč 1.200 Kč

 
Číslo účtu (důležitý je variabilní symbol platby): 16434081/0710, variabilní symbol 12.
Ubytování účastníků v areálu PN Bohnice má omezenou kapacitu (cena 300 Kč/osoba/noc).
Je nutné rezervovat předem na adrese bsd@bohnice.cz, platba hotově na místě registrace.
Pro přihlašování k aktivní i pasivní účasti využijte, prosím, přiložené návratky – přihlášky, kterou nám
vyplněnou pošlete nejpozději do 16.2.2018 (pro aktivní účast platí uzávěrka 31.1.2018) e-mailem na
adresu bsd@bohnice.cz, nebo případně poštou na adresu Psychiatrická nemocnice Bohnice, Věra
Fibigerová, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8.
 
MUDr. Slavoj Brichcín,
MUDr. Martin Hollý, MBA,
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.


* Snížený poplatek platí pro členy České sexuologické společnosti ČLS JEP, Slovenské sexuologické společnosti, studenty (prokáží se fotokopií dokladu o studiu) a seniory nad 70 let.
 
Přihláška ke stažení ZDE.
Program ke stažení ZDE.