# XXXII. Bohnické sexuologické dny

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání odborníků a zájemců o studium lidské sexuality

XXXII. Bohnické sexuologické dny

které se koná každoročně v Divadle „Za plotem“ v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice ve dnech

27. – 28. února 2020

 
 
Hlavním tématem konference je

“Klinická a behaviorální sexuologie”

 

Konferenční poplatky Standardní poplatek Snížený poplatek*
Včasná registrace (platba převodem do 31. 1. 2020) 1.400 Kč 1.100 Kč
Standardní registrace platba převodem do 21. 2. 2020) 1.600 Kč 1.300 Kč
Registrace na místě konference 1.700 Kč 1.500 Kč

 
Číslo účtu (důležitý je variabilní symbol platby): 16434081/0710, variabilní symbol 12.
Ubytování účastníků v areálu PN Bohnice má omezenou kapacitu (cena 400 Kč/osoba/noc).
Je nutné rezervovat předem na adrese bsd@bohnice.cz, platba hotově na místě registrace.
Pro přihlašování k aktivní i pasivní účasti využijte, prosím, přiložené návratky, kterou nám pošlete nejpozději do 21. 2. 2020 (pro aktivní účast platí uzávěrka 31. 1. 2020) e-mailem na bsd@bohnice.cz nebo poštou na adresu Psychiatrická Nemocnice Bohnice, Tereza Černá, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 Bohnice.
 
MUDr. Slavoj Brichcín,
MUDr. Martin Hollý, MBA,
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.


* Snížený poplatek platí pro členy České sexuologické společnosti ČLS JEP, Slovenské sexuologické společnosti, studenty (prokáží se fotokopií dokladu o studiu) a seniory nad 70 let.
 
Přihláška ke stažení ZDE.
Program ke stažení ZDE.