# XXXIII. Bohnické sexuologické dny

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line konferenci odborníků a zájemců o studium lidské sexuality

XXXIII. Bohnické sexuologické dny

které se koná

25. února 2021

  
Hlavním tématem konference je

“Aktuality v sexuologii a jejím pomezí”

Konferenční poplatkyStandardní poplatekSnížený poplatek*
Registrace450 Kč350 Kč

 
Číslo účtu (důležitý je variabilní symbol platby): 16434081/0710, variabilní symbol 12.
Pro přihlašování k účasti využijte, prosím, přiložené návratky, kterou nám pošlete nejpozději do 19. 2. 2021 e-mailem na bsd@bohnice.cz nebo poštou na adresu Psychiatrická nemocnice Bohnice, Tereza Černá, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 Bohnice.
 
MUDr. Slavoj Brichcín,
MUDr. Martin Hollý, MBA,
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.


* Snížený poplatek platí pro členy České sexuologické společnosti ČLS JEP, Slovenské sexuologické společnosti, studenty (prokáží se fotokopií dokladu o studiu) a seniory nad 70 let.
 
Přihláška a program ke stažení ZDE