# XXXV. Bohnické sexuologické dny

Psychiatrická nemocnice bohnice
exuologická společnost ČLS JEP

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání odborníků a zájemců o studium lidské sexuality.

XXXV. Bohnické sexuologické dny

které se koná každoročně v Divadle „Za plotem“ v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice ve dnech 23. – 24. února 2023

Hlavní téma konference: Sexualita v proměnách času

Konferenční poplatkyStandardní poplatekSnížený poplatek*
Včasná registrace
(platba převodem do 31. 1. 2023)
1600 Kč1300 Kč
Standardní registrace
(platba převodem do 17. 2. 2023)
1800 Kč1500 Kč
Registrace na místě konference1900 Kč1700 Kč

Číslo účtu (důležitý je variabilní symbol platby): 16434081/0710, variabilní symbol 12.

Pro přihlašování k aktivní i pasivní účasti využijte, prosím, přiložené návratky, kterou nám pošlete nejpozději do 17. 2. 2023 e-mailem na bsd@bohnice.cz nebo poštou na adresu Psychiatrická Nemocnice Bohnice, Tereza Černá, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 Bohnice.


MUDr. Zuzana Barboríková, MBA
MUDr. Slavoj Brichcín
prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DrSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Poznámka

* Snížený poplatek platí pro členy České sexuologické společnosti ČLS JEP, Slovenské sexuologické společnosti, studenty (prokáží se fotokopií dokladu o studiu) a seniory nad 70 let.

Pro zaměstnance Psychiatrické nemocnice Bohnice je konference zdarma.

Partner konference