XXXVI. Bohnické sexuologické dny – 22. – 23. 2. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání odborníků a zájemců o studium lidské sexuality.

XXXVI. Bohnické sexuologické dny

které se koná každoročně v Divadle „Za plotem“ v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice ve dnech 22. – 23. února 2024

Hlavní téma konference: Sexuální zdraví a problémy menšin

Konferenční poplatkyStandardní poplatekSnížený poplatek*
Včasná registrace
(platba převodem do 31. 1. 2024)
1600 Kč1300 Kč
Standardní registrace
(platba převodem do 15. 2. 2024)
1800 Kč1500 Kč
Registrace na místě konference1900 Kč1700 Kč

Číslo účtu (důležitý je variabilní symbol platby): 16434081/0710, variabilní symbol 12.

Pro přihlašování k aktivní i pasivní účasti využijte, prosím, přiložené návratky, kterou nám pošlete e-mailem na bsd@bohnice.cz nebo poštou na adresu Psychiatrická Nemocnice Bohnice, Tereza Černá, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 Bohnice. Registrace pro aktivní účast končí 31. 1. 2024.

Bohnické sexuologické dny 2024 – přihláška Bohnické sexuologické dny 2024 – program


MUDr. Zuzana Barboríková, MBA
MUDr. Slavoj Brichcín
prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DrSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Poznámka

* Snížený poplatek platí pro členy České sexuologické společnosti ČLS JEP, Slovenské sexuologické společnosti, studenty (prokáží se fotokopií dokladu o studiu) a seniory nad 70 let.

Pro zaměstnance Psychiatrické nemocnice Bohnice je konference zdarma.