# Zákaz návštěv PN Bohnice včetně vnášení balíčků pro pacienty

Vzhledem k protiepidemickým opatřením v ČR platí od 4.3.2021 zákaz návštěv PN Bohnice včetně vnášení balíčků pro pacienty na oddělení.
Distribuce balíčků pro pacienty zajišťuje CPP a odbor dopravy 2 x denně. Příbuzní a blízcí můžou balíčky předat na vrátnici v hlavní administrativní budově PN Bohnice mezi 10. až 11. a 15. až 17. hodinou.

  • Maximální velikost předávaného balíčku/zavazadla je obdobná velikosti kabinového zavazadla při letecké dopravě, tj. 7 kg váhy a velikosti 60x30x20 cm.
  • Balíček nesmí obsahovat netrvanlivé potraviny, cennosti a finanční hotovost (tu je možné poslat po dohodě se sociální pracovnicí).
  • Balíček prosím řádně zabalit a označit jménem pacienta a oddělením, kde je pacient hospitalizován.