# Zákaz vstupu do areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

V návaznosti na vyhlášení Nouzového stavu v ČR platí v PN Bohnice od dne 13. března 2020
 

ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU PN BOHNICE veřejnosti a nepovolaným osobám

(netýká se pacientů přicházejících na Centrální příjem pacientů, Centrum Krizové Intervence a objednané kontroly do ambulancí)
 
Související výjimky:

 • osoby v pracovně právním nebo dodavatelském vztahu k PN Bohnice s jasnou identifikací,
 • majitelé koní, které jsou na ustájené v PNB,

další výjimky (ad hoc) může povolit člen vedení PN Bohnice (ředitel, náměstek, hlavní sestra, žurnální lékař I).
 
Související organizační opatření:

 • budou pozastaveny docházkové programy pro ambulantní klienty (stacionáře, Peer klub, doléčovací skupiny),
 • bude pozastaven dobrovolnický program,
 • propustky* pacientů jsou zakázané, existenční výjimky povoluje primář,
 • vycházky* jsou povoleny pouze do areálu PN Bohnice,
 • příjmy objednaných (neakutních) pacientů pouze v situaci, kdy jsou bez příznaků akutního respiračního onemocnění či prosti pozitivní epidemiologické anamnézy,
 • v případě návratu pacienta z propustky/vycházky* se zjištěnou pozitivní epidemiologci kou anamnézou kontaktuje zdravotník, který tuto informaci zjistil, vedoucího/žurnálního lékaře, který kontaktuje hygienickou stanici k určení dalšího postupu.

* pozn. propustka je definovaná pobyt em pacient a mimo lůžkové zařízení přes noc, vycházka je pobyt mimo oddělení/areál nemocnice.
 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV pacientů

Související výjimky, které umožňují návštěvu na nezbytně nutnou dobu:
 

 • návštěvy na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie jsou povoleny zákonným zástupcům nezletilých pacientů,
 • návštěvy jsou povoleny u pacientů s omezenou svéprávností a to jejich opatrovníkům,
 • klíčovým pracovníkům komunitních služeb jen po dohodě se zástupcem oddělení (staniční sestra, vedoucí lékař, vrchní sestra, primář) umožněno kontaktování jejich klientů,
 • návštěvy pacientů v terminálním stádiu onemocnění po předchozí domluvě s vedoucím lékařem nebo primářem oddělení a s přihlédnutím k provozním možnostem oddělení,
 • je umožněn vstup soudním znalcům, soudním úředníkům a advokátům z důvodu výkonu jejich práce

 

Informace pro osoby blízké pacientů:

U nově hospitalizovaných pacientů může osoba blízká předat nezbytné osobní věci (hygienické potřeby, náhradní oblečení) ve vrátnicích.
 
Z kapacitních důvodů se nebudou všem pacientům předávat potraviny, pochutiny, hotovost a jiné cennosti.
 
V Praze 18.3.2020
MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel PN Bohnice