Park

Areál Psychiatrické nemocnice Bohnice je volně průchozí. Rozsáhlý park je otevřený nejen návštěvám našich pacientů, ale každému, kdo má příležitost navštívit zdejší duši zklidňující prostředí.

Z prostranství mezi hlavní budovou Psychiatrické nemocnice Bohnice a kostelem sv. Václava se paprsčitě rozbíhají cesty k více než třiceti pavilonům, ve kterých je poskytována zdravotní péče jednotlivým skupinám pacientů. Léčí se zde psychiatrická onemocnění dospělých, dětí, seniorů, a také lidé se závislostí.

Důležitou součástí areálu je Divadlo Za plotem, místo konání různých kulturních a vzdělávacích akcí, s možností občerstvení v Klubu V. kolona.
Někteří pacienti využívají příležitost k socioterapeutické práci na farmě v prostorách původního statku, kde probíhá také hipoterapie.

Rozsáhlý areál nemocnice každoročně vítá tisíce návštěvníků velkých festivalů (Mezi ploty, Babí léto, Legendy), různých sportovních soutěží a setkání.
Velkoryse pojatý areál ústavu vznikal v letech 1903 až 1916 na „zelené louce.“ Dnes jsou architektonicky hodnotné pavilony zasazeny do vzrostlého parku, který všem návštěvníkům nabízí klidné prostředí k procházkám a k regeneraci sil.

Park protkaný sítí cest s dominantami kostela sv. Václava a hlavní budovy má rozlohu 64 hektarů. Nově vysázené stromy se během více než stoleté historie nemocnice rozkošatěly do úctyhodné velikosti. Najdete mezi nimi u nás běžné druhy, jako jsou lípy, kaštany, javory nebo smrky, ale také řadu vzácných cizokrajných dřevin.