Statek

Součástí areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice je i bývalý velkostatek, kde v současnosti funguje socioterapeutická farma. Práce v zahradnictví, například při sklizni sena pro koně, kteří jsou zde ustájeni, je součástí léčebného režimu při léčení závislostí. Nenáročná zemědělská práce je vhodnou formou pracovní terapie i pro další skupiny pacientů.

Velmi dobrými výsledky se může pochlubit bohnická hipoterapie. Léčba s využitím působení koně se zaměřuje jednak na malé děti trpící neurologickými problémy (fyzioterapie), jednak na psychiatrické pacienty (psychoterapie).

Bohnický velkostatek, včetně objektů, polností a přilehlého Čimického háje, zakoupil na začátku dvacátého století (v roce 1903) Zemský výbor Království českého, aby mohl být postaven ústav pro choromyslné v Bohnicích u Prahy. Celková rozloha zakoupených pozemků byla 303 hektarů (areál nemocnice stojí na 64 hektarech).

Od založení ústavu až do německé okupace vykonávali vybraní pacienti na statku pomocné zemědělské práce (v zahradnictví a zelinářství). V roce 1926 přešel statek pod zemský správní výbor, ale jeho provoz i nadále zajišťovali pacienti ústavu. V roce 1991 se zemědělské hospodářství vrátilo pod přímou správu nemocnice a vznikla zde socioterapeutická farma.