# Zrušení termínu pro Vyhlášení vítězů 15. ročníku literární soutěže Kouzelný klíč

Vážení a milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče,
 
Prosím, věnujte pozornost této informaci!
Průběžně dochází k dalším změnám, které je třeba respektovat a podle nich také přizpůsobovat rovněž některé aktivity související s pořádáním literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice Kouzelný klíč.
 
S ohledem na mimořádný vývoj situace související s nastalými omezeními, která je třeba dodržovat, abychom zabránili nekontrolovanému a rychlému šíření koronaviru, došlo k dalším podstatným změnám týkajících se naší soutěže Kouzelný klíč.
 
Dovoluji si Vás opět požádat o pochopení a ochotu přijmout následující řešení ohledně uspořádání slavnosti Kouzelného klíče u příležitosti vyhlášení vítězů 15. ročníku:
 
ZRUŠENÍ TERMÍNU pro Vyhlášení vítězů 15. ročníku soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení Kouzelný klíč, které se mělo konat nově po první změně 14. května 2020 v Psychiatrické léčebně v Petrohradě.
NOVÝ TERMÍN: Pro konání slavnosti Kouzelného klíče je doporučen březen 2021.
Na slavnost u příležitosti vyhlášení vítězů 16. očníku soutěže budou pozváni zároveň účastníci 15. ročníku.

 
S umístěním vítězných autorů 15. očníku je možné se seznámit na www.bohnice.cz a v příloze k této zprávě.
(Předání cen a diplomů pro vítězné autory ještě domluvíme s hlavním sponzorem Kouzelného klíče. Zazněl také návrh, aby byly předány na příští slavnosti, v březnu 2021. S bližšími informacemi budete seznámeni v co nejkratší možné době.)
Slavnost Kouzelného klíče proběhne díky ochotě a pohostinnosti ředitele, pana Ing. Vladislava Henlína opět v Psychiatrické léčebně v Petrohradě. Bližší informace obdržíte včas prostřednictvím elektronické pošty.
 
V současnosti připravuji sborník Vašich soutěžních prací. Budou-li nastalá situace a podmínky pokud možno vhodné, bude možné sborník předat do grafického studia a poté do tisku. Předpokládám, že v květnu, nejpozději v červnu by bylo možné sborník rozeslat všem zúčastněným.
 
Věříme, že tyto nastalé změny Vás nerozesmutní, ale naopak, že je přijmete s pochopením a přáním, aby vše pro nás všechny dobře dopadlo. Na prvním místě je naše zdraví a zdraví našich spoluobčanů. Obrňme se trpělivostí, pečlivě dodržujme zdravotní doporučení a udělejme vše pro to, abychom svým neopatrným chováním nezhoršovali potíže, které nám připravil koronavir.
Přeji všem soutěžícím hodně zajímavých tvůrčích nápadů a radost z literární tvorby.
 
Přeji nám všem, abychom statečně ustáli toto nelehké období.
Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice
 
Vítězové soutěže