# Zrušení vyhlášení vítězů literární soutěže Kouzelný klíč

Vážení a milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče,
v souvislosti s nastalými omezeními, která je třeba dodržovat, abychom zabránili nekontrolovanému a rychlému šíření koronaviru, došlo rovněž i k podstatným změnám týkajících se naší soutěže Kouzelný klíč. Proto Vás všechny prosím o pochopení a ochotu přijmout následující informaci:
 
ZRUŠENÍ Vyhlášení vítězů 15. ročníku soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení Kouzelný klíč, které se mělo konat dne 26. 3. 2020 v Psychiatrické léčebně v Petrohradě.
 
NOVÝ TERMÍN pro vyhlášení vítězů 15. ročníku soutěže je dohodnut na 14. KVĚTNA 2020.
Slavnost proběhne díky ochotě a pohostinnosti ředitele, pana Ing. Vladislava Henlína opět v Psychiatrické léčebně v Petrohradě. Zahájení cca ve 13 hodin.
 
S informací pro Vás, milí soutěžící, přicházím nyní, kdy už jsou dohodnuty změny a mohu Vám nabídnout také pozitivní zprávu.
 
První dny po vyhlášení celostátního zákazu návštěv v nemocnicích a dalších omezení kvůli koronaviru bylo třeba se přednostně věnovat mnoha organizačním a administrativním krokům souvisejících se slavností připravovanou v součinnosti s vedením Psychiatrické léčebny v Petrohradě – rušení a dohadování nového termínu koncertu, komunikace s kulturními zařízeními, rušení objednávky autobusu a dalších, komunikace se sponzorem Kouzelného klíče, apod.
 
Podařilo se nám ve velmi krátké době dohodnout nejen nový termín, ale rovněž zajistit koncert a další věci související se slavností, Věříme, že nastalé změny nebudou pro Vás znamenat komplikace. Obrňme se trpělivostí a počkejme do května, kdy už bude jaro v plném rozpuku a možná i pominou potíže, které nám připravil koronavir.
 
S přáním všeho dobrého pro Vás a Vaše nejbližší,
 
Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice