Dětská psychiatrie

Domů / LÉČBA / Dětská psychiatrie

Spektrum problémů, se kterými přicházejí chlapci a dívky na oddělení dětské psychiatrie, je velmi široké. Věnujeme se léčení psychických poruch u dětí a dospívajících. Mezi časté diagnózy patří ADHD – hyperkinetická porucha chování, tikové poruchy, deprese, úzkostné poruchy a fobie, bipolární afektivní porucha, poruchy autistického spektra, schizofrenie nebo poruchy příjmu potravy.

Spouštěčem psychických potíží může být úmrtí v rodině, rozvod rodičů, neúspěchy ve škole, šikana a podobně. Důležitou roli při vzniku psychické poruchy mohou mít genetické, sociální a výchovné faktory, které někdy u dětí a dospívajících vedou k používání vadných vzorců chování a disharmonickému vývoji osobnosti.

Malé děti často nedokáží svoje problémy pojmenovat. Dávají je najevo tím, že si stěžují na tělesné potíže, třeba na bolesti bříška nebo hlavy. Mnohdy hůře spí, nebo se chovají, z pohledu dospělých, zvláštně a „víc zlobí“. Pokud se vám zdá, že se vaše dítě chová jinak, než obvykle, že ho něco trápí, má potíže ve škole, nevychází s kamarády, vyhýbá se jiným lidem a podobně, neváhejte vyhledat odbornou pomoc.